Věda

potvrzuje rekonektivní

Rekonektivní léčení se těší velkému zájmu ze strany špičkových lékařů a výzkumníků v oblasti zdravotnictví, příkladně Jackson Memorial Hospital, UCLA, Cedars-​Sinai Medical Center, the VA Hospital, University of Minnesota, University of Miami Medical School and University of Arizona.

Probíhají výzkumné programy, včetně programů laboratorního testování a klinických studií, pod vedením takových významných vědců, jako jsou: Gary Schwartz, PhD, Profesor na Univerzitě v Arizoně a William Tiller, PhD, Profesor na Univerzitě ve Stanfordu.

V roce 2010 na konferenci ISSSEEM, vznikla nová publikovaná studie týkající se výzkumu Rekonektivního léčení. Autorem studie byli: Ann Baldwin, Gary Schwartz a Doug De Vito.

Shrnutím těchto výzkumů je, že tato je reálná, zjistitelná, měřitelná a velmi pozoruhodná.“ Profesor Garry Schwartz.

V průběhu posledních patnácti let měly desetitisíce lidí na celém světě možnost se vyzkoušet účinky Rekonektivního léčení. Rovněž vědecká komunita projevuje o Rekonektivní léčení velký zájem. , zakladatel Rekonektivního léčení pracoval s řadou známých vědeckých výzkumníků a představitelů zdravotních institucí na tom, aby zjistil, jak je možné, že Rekonektivní léčení má takové výsledky. Vědci byli zvědaví, proč se Rekonektivní léčení jeví tak výjimečné. Vyvstaly otázky typu: Jak Rekonektivní léčení funguje? Proč funguje? Co se děje v průběhu ?

Výsledky, které se zatím podařilo získat jsou následující:

1. Rekonektivní léčení startuje zásadní změny v aktivitě mozku (skeny EEG) a srdeční aktivitě (skeny ECG) jak u praktika, tak pacienta. Konkrétně, snímání jak praktikovo EKG ovlivňuje EEG pacienta.

2. V průběhu sezení byly rovněž měřeny hodnoty absorbce gama záření. Běžně tělo vyzařuje nízké hladiny gamma záření, vzhledem k přítomnosti draslíku v měkkých tkáních.

3. Při Rekonektivním léčení jak praktik, tak pacient gama záření absorbují.

4. Samostatný výzkum různých systémů energetických léčení ukázal na souvislost mezi gama zářením a léčením.

5. Při jednom z výzkumů byla monitorována místnost určená pro seminář Rekonektivního léčení v době pár hodin před začátkem semináře do doby skončení semináře. Výzkumní pracovníci zaznamenali v místnosti velké změny v hodnotách volné termodynamické energie. Na konci dvoudenní periody byl skutečný nárůst energie v místnosti odpovídající nárůstu teploty o 300° C, přestože aktuální změny v teplotě byly zanedbatelné. Tato změněná energie byla to, co dovolovalo léčitelům jejich práci.

6. Dalším experimentem bylo měření elektromagnetického pole rukou dobrovolníků před a po semináři. Zjistilo se, že se tato pole významně zvětšila. Samostatný výzkum mechanismu bioenergetického léčení ukázal, že vysoké hladiny energie v rukách léčitelů vyvolávají změnu stavu z nerovnováhy (nemoc) do rovnováhy (zdraví).

7.Jiná měření potvrzují, že praktik Rekonektivního léčení má schopnost vyzařovat a předávat do svého okolí zvýšené množství světla a jiných elektromagnetických frekvencí.

8.Praktici Rekonektivního léčení mají schopnost frekvence nastartovat a navyšovat amplitudu a oscilaci magnetických frekvencí. Tyto údaje byly měřeny laboratorně.

9.V laboratorních studiích byla prokázána schopnost praktiků Rekonektivního léčení ovlivnit změny a nastartovat léčení rostlin, které byly předtím poškozeny.

10. Frekvence Rekonektivního léčení jsou silné a hmatatelné. Jsou zjistitelné skrze testy fyzických vjemů a byly prokázány oboustranně skrytými nahodilými studiemi (double-​blind studies).

11. Dále, výsledky, využívající generátor náhodných jevů ukazují na schopnost Rekonektivního léčení uvádět „věci“ do stavu řádu a lehkosti.

12. Kirlianova fotografie a další měřící zařízení zobrazila a potvrdila existenci frekvencí Rekonektivního léčení.

Zde jsou některé z názorů členů zdravotních zařízení:

Jsem velmi tradiční lékař. Vyučuji interní medicínu na lékařské fakultě. Jsem jedním z děkanů. Opravdu nejsem zvyklý na nějaké úlety. A tohle opravdu zakymácelo mým modelem toho, jak onemocnění fungují.”(Mark O’Connell, MD, specialista interní medicíny a proděkan lékařského vzdělání na Lékařské univerzitě v Miami.)

Před pár lety se všeobecný a cévní chirurg, John Day, MD, rozhodl odložit skalpel a místo něj začal využívat Rekonektivní léčení. Od doby své promoce na Lékařské univerzitě v Tulane v roce 1977 a vystudování Univerzity v Marylandu vedl v Boulder, Colorado svou chirurgickou praxi 25 let.

Rozhodl jsem se takto, protože jsem věděl, že tento způsob mi umožní širší pochopení. Pomohl mi léčit sebe i ostatní komplexněji.” říká.

Další odkazy:

Jednu ze studií Rekonektivního léčení uvádí profesor Dr. Gary Schwartz ve své knize Experimenty s energetickým léčením (The Energy Healing Experiments), www​.drgaryschwartz​.com

Dokumentace z výzkumů Dr. Tillera ohledně Rekonektivního léčení je možno prostudovat na stránkách www​.tiller​.org. Jeho práce s Rekonektivním léčením je diskutována v jeho poslední knize Psychoenergetická věda.

Rekonektivní léčení je zmíněno v knize Lynne McTaggart’s book, “The Intention Experiments”.

Douga De Vito na téma rekonektivní léčení:

Všimli jste si současných změn na naší planetě? Všimli jste si změn ve Vašem vlastním životě? Rozhlédněte se kolem. Zdá se, že všichni jsme svědky velkých změn, které mají vliv na všechno od počasí přes naše sociálně-​ekonomické systémy a samozřejmě mají vliv na náš každodenní život.

Jako lidé, často nacházíme potřebu se uzdravit na všech úrovních, emocionální, tělesné, duševní. Všichni se učíme hledat způsoby, jak se uvolnit, jak přivést rovnováhu zpět do našich životů. Hledáme také možnosti, jak zlepšit všechny oblasti našeho života, a jak být v něčem úspěšní. Někteří z nás sportují, někteří se účastní i soutěží.

Pokud se Vás výše uvedené týká, mohla by Vás zajímat informace, že vědci nyní prokazují, že rekonektivní léčení může pomoci nejen s léčením na všech úrovních, ale také výrazně pomáhá zlepšit fyzickou výkonnost a vyrovnat emoční a duševní zátěž. Zdá se, že tento přínos ocení každý, včetně profesionálních sportovců, kteří jsou následně schopni podávat špičkové výkony na hřišti i mimo něj. Navíc tyto energie sportovcům pomáhají maximalizovat jejich vlastní fyzické dary tak, aby mohli soutěžit na vyšší úrovni.

Nedávno byla V Rusku dokončena studie vedená Dr. Konstantinem Korotkovem, který učil rekonektivní léčení skupinu lékařů, výzkumníků, terapeutů a olympijské atlety. Výsledky byly ohromující. Studie byly prováděny tak, že testované osoby absolvovaly výuku rekonektivního léčení a pracovaly s těmito frekvencemi po dobu pěti hodin v průběhu dvou dnů. Měření byla prováděna na každém z účastníků semináře před, během a po pokusu různými testovacími metodami, včetně soukromého zařízení, které měří bio-​energetické pole osoby. Měření z tohoto zařízení jsou přijímány běžně v ruské lékařské praxi a jsou také používány pro účely rozvoje sportovců i pro jejich olympijské výpravy.

Následně po experimentu Dr. Korotkov, který měření prováděl, uvedl, že: “Výsledky byly velmi silné a velmi odlišné” od toho, co bylo v jeho práci s atlety měřeno předtím. Konkrétně se uvádí, že účinky rekonektivního léčení na sportovce a jejich energetické hladiny byly “velmi významné “. V průměru každý z atletů a ostatní testované osoby zaznamenaly zvýšení jejich energetické hladiny. V průměru se bio-​energetické pole u každé osoby zvýšilo o 17% a více.

Korotkov byl velmi zaujatý výsledky, stejně jako sportovci, kteří uvedli, že na sobě zjevně pociťovali přítomnost těchto frekvencí a jejich účinky.

Jak je možné toto zvýšení výkonnosti vysvětlit? První věc, kterou musíme pochopit je, že rekonektivní léčení využívá léčivých frekvencí, které obsahují energii, a informace. Tyto frekvence byly zkoumány a potvrzeny různými výzkumy v oblasti medicíny. Vědci se domnívají, že tyto frekvence mají potenciál léčit nemoci na všech úrovních, ovlivnit molekulární strukturu buněk a DNA.

Eric Pearl vysvětluje, že většina v současnosti dostupných technik léčení využívá elektromagnetickou energii, zatímco rekonektivní léčení nám zprostředkovává vyšší stupeň — spektrum od magnetoelekrické energie k dalším “více-​obsažným” stupňům energie, které dosud nebyly přístupné. Přínosem těchto frekvencí není pouze léčení nemocí. Studie ukazují, že tyto frekvence jdou daleko za klasické léčení do oblastí, jako je změna fyzického těla, výkonnost a mentální stav. Tyto studie rovněž potvrdily, schopnost těchto frekvencí ovlivnit lidskou DNA a tím přestrukturovat svaly, tkáně a skeletální systém. To vše současně s uvedením sportovců do emoční a mentální pohody tak, aby mohli podávat vyšší výkon.

Zdroj: www​.thereconnection​.com


Omlouváme se, komentáře jsou uzavřeny.

Odkazy

Shluk štítků

Základní informace