Informace o sezení The Reconnection®

The ® se skládá ze dvou , která trvají přibližně 45 minut. musí proběhnout ve dvou až čtyřech po sobě následujících dnech — pravidlo tří nocí.

Na sezení The Reconnection® se oblečte pohodlně. Zvolte prosím oblečení, ve kterém budou zřejmé linie vašich paží a nohou. Oblečeni a bez obuvi budete ležet na zádech na lehátku.

Po krátkém seznámení a vyplnění karty klienta si povíme něco o pocitech a prožitcích, které můžete při The Reconnection® zažít.

Pak se položíte na lehátko a zavřete oči.

Vzdejte se své účasti v procesu a jednoduše pozorujte, zda je něco, co lze sledovat, stejně jako když není ke sledování nic. Není nutné, abyste se pokoušeli na nic nemyslet. Jednoduše si všímejte čehokoliv, co samo přitáhne vaši pozornost.

Budu nad vašim tělem postupně vytvářet unikátní mřížku frekvenčního napojení na to, čím jsme byli a čím zase můžeme být.

Může se stát, že uvidíte věci známé, ale i věci neznámé. Může se stát, že budete vidět barvy, jaké jste ještě nikdy neviděli, může se stát, že budete hovořit s bytostmi z jiných dimenzí. Může se stát, že si budete myslet, že spíte a zdá se vám sen. Může se stát, že dostanete odpovědi na otázky, které jste ani nestihli položit. Také se může stát, že si budete myslet, že jste nic neviděli a nic neslyšeli, že se nestalo nic zvláštního a všechno si uvědomíte až později.

Váš život se změní tak samozřejmě, že si třeba ani neuvědomíte, že je to proto, že jste přijali své osobní The Reconnection®, že jste prošli znovunapojením na , že jste se spojili se světlem.

U většiny z nás dochází po The Reconnection®  ke změnám na úrovni mentální, emocionální, fyzické i duchovní.

Pocítíte nárůst životní , vnitřní jistoty a jasného intuitivního směrování k věcem, které vždycky v podstatě chtěli dělat. Dochází k harmonizaci všech aspektů našeho života.

… a tam, kde je , nemůže být tma. Skrze toto a informace přicházejí transformace a uzdravení. Proto se svým strachem vstupte do světla a informací. se stává světlem. se stává láskou — a láska je léčitelem.”  (Eric Pearl)  

Uskutečnění vašeho The Reconnection®,následně zaregistruji v USA Reconnection office. Tím také máte splněnou povinnost absolvovat osobní The Reconnection®, před zahájením semináře Level III, pokud se někdy v budoucnu rozhodnete se ho zúčastnit.

Celková za znovunapojení — The Reconnection® je na celé planetě 333 $/​€ nebo jejich ekvivalent.

Cena obsahuje frekvenci 333, což je v součtu číslo 9 a to je číslice, která znamená ukončený proces.

Tato cena musí být zaplacena před zahájením The Reconnection(R , aby byla dodržena spravedlivá výměna hodnot (Fair value exchange) a došlo k propojení duchovního procesu s materiálním světem. Je to staré a tradované pravidlo, Boží zákon vyrovnání, které je nutné dodržet, aby vaše osobní The Reconnection(R fungovalo v plném rozsahu.

V ČR lze platit i v Kč a pro přepočet použiji kurs Kč/​$ dle ČNB střed platný pro daný den.

Zdroj: www​.thereconnection​.com


Odkazy

Shluk štítků

Základní informace