The Reconnection® — znovunapojení

Tohle je něco nového. Tohle je jiné. Tohle je reálné – a je to v každém z vás. Napojujeme se na to, co je celistvé, napojujeme se na to, co jsme byli a co zase můžeme být.

()

Původně byly našich těl (někdy nazývané akupunkturní linie) spojené s liniemi sítě, která obklopuje planetu. Tato síť linií byla navržena tak, aby pokračovala dále a spojovala nás s mnohem větší sítí, spojovala nás s celým vesmírem. Od těchto linií jsme byli odpojeni před dávným časem.

The ® k vám přivádí a znovu aktivuje tyto nové linie, čímž dovoluje výměnu , světla a informací, regeneraci a znovunapojení vláken řetězců (souběžných — nebo paralelních — úrovní existence). Reconnection nás napojuje na , které nám dovolují ustálit unikátní vibrační úrovně a frekvence pro naši evoluci. Tyto jsou součástí inteligence propojené mimo čas, jsou oběhovým systémem paralelních dimenzí, který přivádí základní energii pro obnovu funkcí lidského těla. Při The Reconnection® se naladíme na frekvence, které mají původ v multidimenzionálním prostoru odkud pocházíme, kde se nachází naše Vyšší Já a kam se i navracíme.

Změny, které nastávají po The Reconnection® jsou často neuvěřitelné.

Lidé bez práce dostávají nabídky zaměstnání. Lidé bez partnera potkávají životní lásku. Vleklé soudní spory jsou úspěšně ukončeny. Zlepšují se partnerské vztahy, které dostávají úplně nový náboj. Mizí problémy s dětmi, rodiči, kolegy, nadřízenými, podřízenými. Studenti úspěšně skládají zkoušky, dokončují studium a nachází uplatnění.

A to vše v té míře v jaké jste schopni se otevřít novým frekvencím.

Více se můžete dočíst  v knihách Erica Pearla — .


Odkazy

Shluk štítků

Základní informace