Příspěvky označené 'AFT'

Frederick Ponzlov

Frederick Ponzlov je scénáristou, hercem a učitelem herectví. Podle jeho scénářů bylo natočeno několik filmů a jako herec byl oceněn řadou ocenění. Je absolventem univerzity v Milwaukee ve Wisconsinu. V Los Angeles zahájil do kariéru scénáristy a jeho první film Undertaking Betty získal cenu BAFTA. Šalamounova bytost s ním byla většinu jeho života, avšak široké veřejnosti se představuje až nyní. www​.fredponzlov​.com


Poděkování

Dnes jsem si mohla užívat volný den, ale ráno mě vzbudila myšlenka na to, že bych měla poděkovat všem, kteří mi byli oporou a učiteli na mé cestě. Byl by to dalekosáhlý seznam, který by měl začínat mou prababičkou Emou, velkou mamou — babičkou Lidunkou, malou mamou Milunkou, tetou Fiškou a neměl by konce. Zejména děkuji svému manželovi, který […]


Attractor Field Technique

Terapie přitahovacích polí Všechno, co nás obklopuje je energie. Každá energie má svou frekvenci a svůj rytmus. I myšlenky a emoce vytvářejí energii o různých frekvencích. Souhrn myšlenek vytváří určité energetické pole a každému energetickému poli odpovídá jistý energetický kontext neboli úroveň vědomí. Pokud převažují pozitivní myšlenky, nestávají se nám takové věci jako úrazy, nehody, jsme zdraví. Naše úroveň vědomí, […]


O mně

Všechny semináře a metody, které jsem se během posledních dvaceti pěti let naučila byly cestou k pochopení velkoleposti daru, který jsme my, lidé dostali. Tímto darem je možnost Znovunapojení (THE RECONNECTION®) meridiánů (energetických drah) v našem těle s energetickými dráhami a frekvencemi naší planety a celého prostoru jehož jsme součástí. Znovunapojení je jedinečnou možností jak změnit své životy k lepšímu, jak vysílat vibrace, které pomohou naše sny a naše přání uskutečnit. REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ […]


Odkazy

Shluk štítků

Základní informace