Reiki

je částí každého z nás. má svůj původ spojený s planetou, z níž také přišli na Zemi bohové a bohyně s mnoha rukama, z čehož vznikla kořenová kultura předpatriarchální Indie. Indický , jehož dnes známe pod jménem Šiva, v té době ženského pohlaví, byl odpovědný za přenesení Reiki na Zemi a chce, aby byl (a) tímto darem známý(-á). Jakmile byla navržena podoba lidského těla pro tuto planetu, bylo Reiki zabudováno do genetického kódu jako nezadatelné právo všech lidí. Kdysi patřilo všem a nemělo být nikdy ztraceno. Zemské změny, které zničily Atlantidu, měly za následek vážnou kulturní dezorganizaci, která způsobila, že systém zůstal znalostí několika vyvolených. Když v devatenáctém století hledal jeden Japonec Mikao Usui počátky Ježíšovy a Budhovy metody , nalezl je ve starobylých pozůstatcích rané Šivovy kultury, v esoterickém učení Indie.

Usui nazval léčebný systém Reiki, což je japonské slovo a znamená univerzální (rei) a  (ki).

Reiki terapie může probíhat třemi způsoby, a to bud’ přikládáním rukou, bezdotekově i na dálku. Za běžných okolností, se provádí přikládáním rukou na postižená nebo důležitá místa na těle, a nechávají se pár minut působit, poté se pozice rukou změní.

Než začnete používat Reiki, je třeba projít takzvaným zasvěcením. To provádí Mistr Reiki, který sám dosáhl nejvyššího stupně reiki, a tím získal oprávnění předávat toto učení druhým. Zasvěcení je v podstatě naladění žáka na vyšší vibrační úroveň, a otevření a srovnání energetických center v těle, neboli čaker a otevření energetických center v dlaních, aby žák byl připraven a schopen naučit se napojit na Reiki energii a předávat ji druhým i sobě. Zasvěcení probíhá v několika stupních, dle toho, jak hluboké úrovně používání Reiki chce každý dosáhnout.

Mikao Usui vytvořil soupis zásad, které by měl každý dodržovat:

Dnes v sobě utiším všechnu zlobu/​Právě dnes se nerozčiluj

Dnes zapomenu na všechna trápení/​Právě dnes si nedělej starosti

Dnes budu svou práci dělat poctivě/​Vydělávej si na živobytí čestným způsobem

Dnes si připomenu, kolik milosti se mi dostalo/​Bud’ vděčný za všechna požehnání

Dnes budu laskavý ke všem živým bytostem/​Bud’ milý k bytostem ve tvé blízkosti

Symboly reiki

Reiki symboly slouží ke snadnějšímu naladění na vibrace Reiki. Dříve byly symboly tajné a byly předávány při zasvěcení, dnes je můžete nalézt na internetu.

V dnešní době existuje mnoho směrů a škol reiki. Základem pro práci na sobě pomocí univerzální energie je však klasické Reiki, tzv. Usui Reiki.

Rozšířený systém Reiki je klasické Reiki rozšířené o další linie Reiki, vzniklé postupem času. 

Jde o linie jako např. Gakkai Reiki, Tera Mai Reiki, Karuna Reiki, Tibetian Reiki, Johre Reiki, Seichim Reiki, Channel Reiki, Kundalini Reiki a další.

Tento systém se snaží o spojení všech výše uvedených linií a propojení s dalšími alternativními metodami. Každý z mistrů doplňuje navíc techniku Reiki o své znalosti a schopnosti, jako je např. , , su jok, psychotronika, věštění, tarot, Šen šu, I Ting, runy, karty, jasnovidnost, , aromaterapie, Bachova květová terapie a mnoho dalších léčebných technik. Rozšířený systém Reiki se snaží spojit techniky některých ostatních,mnohdy znesvářených linií, aby přiblížil Reiki všem lidem a umožnil jim využít veškerý potenciál energie Reiki.


Odkazy

Shluk štítků

Základní informace