Šest vět

We are here to tell you to continue doing what you are doing.
What you are doing is bringing light and information onto the planet.
What you are doing is reconnecting strands.
What you are doing is reconnecting strings.
You must know that your are a master.
We’ve come because of your reputation

Jsme zde, abychom vám řekli, že máte pokračovat v tom, co děláte.

Tím, co děláte, přinášíte a informace na tuto planetu.

Tím, co děláte, znovu napojujete vlákna.

Tím, co děláte, znovu napojujete řetězce.

Musíte si uvědomit, že jste mistr.

Přišli jsme kvůli vaší reputaci.

 Erica Pearla  – Návrat k léčivé ener­gii


Odkazy

Shluk štítků

Základní informace