Poděkování

Dnes jsem si mohla užívat volný den, ale ráno mě vzbudila myšlenka na to, že bych měla poděkovat všem, kteří mi byli oporou a učiteli na mé cestě. Byl by to dalekosáhlý seznam, který by měl začínat mou prababičkou Emou, velkou mamou — babičkou Lidunkou, malou mamou Milunkou, tetou Fiškou a neměl by konce.

Zejména

děkuji svému manželovi, který se vrátil na Zem, aby mě podporoval na duchovní cestě a stále mě učí lásce, nadhledu a trpělivosti.

děkuji svým synům, že si mě vybrali za matku, i když toho možná často litovali, ale byli a jsme si navzájem nejlepšími učiteli, ať se nám to líbí nebo ne.

děkuji své přítelkyni Ivušce Hansíkové, že si před lety koupila knihu Louisy Hay „Miluj svůj život“, kterou jsem já vrátila v kolínském knihkupectví zpátky do regálu. Díky této knize jsem se začala učit pozitivně myslet a Ivuščino, „jak račte“, kdykoli jsem vypustila z úst pochybnosti o sobě, či svých schopnostech budu slyšet navždy. Děkuji Ivušce za to, že byla mým klíčem k alternativním metodám léčení.

děkuji Majce Grzegorzové, své úžasné jasnovidné přítelkyni a učitelce automatické kresby, která ve mně probudila odvahu používat své duchovní schopnosti.

děkuji p. Robertovi Detzlerovi, svému učiteli Spiritual Response Therapy, který mi pomohl uvěřit, že umím navázat spojení s mým Vyšším Já, a že reinkarnace není jen výmysl mé fantazie.

děkuji Dr. Kurtu R. Ebertovi – učiteli AFT — Terapie přitahovacích polí, neboť na jeho seminářích jsem se dozvěděla o vědeckých studiích a výzkumech síly našich emocí a myšlenek.

Marušce Urbanové, slunné přítelkyni, která nikdy nepochybovala o mých schopnostech a podporovala mě na cestě.


Shluk štítků

Základní informace