Odpouštím si

Jedině tehdy, když člověk začne poznávat své omyly, dochází k očištění jeho podstaty. Započne zdokonalování osobnosti. Tehdy člověk pochopí, že je člověkem. Prostě člověkem.

Luule Viilma

lékařka, léčitelka, spisovatelka, která nás již bohužel opustila.
Vystudovala na lékařské fakultě Tartuské státní university v Estonsku.
Osmnáct let pracovala jako gynekolog a porodník a v r.1991 si otevřela soukromou praxi- zůstala stále lékařem, který vychází ze znalostí získaných na universitě, které jsou základem pro její další studium a práci. Absolvovala kurz parapsychologie, který znamenal významný (nikoliv okamžitý) obrat v jejím životě. Časem zanechala tradiční medicínu stranou a začala uplatňovat své léčitelské schopnosti na úrovni interpretace oblasti citů a myšlenek. Nezatratila tradiční medicínu- její znalosti jí zůstaly, jen šla jinou cestou…

Nakladatelství Alman s.r.o. vydalo v r.2011 osm knih v nichž autorka předává čtenářům své vědomosti o duši člověka.

Odpouštím si — Odpuštění skutečné a zdánlivé
Odpouštím si — Hřejivá naděje
Odpouštím si — Zůstat anebo jít
Odpouštím si — Duševní
Odpouštím si — V souznění se sebou
Odpouštím si — Bolest ve tvém srdci -
Odpouštím si — Zůstat anebo jít
Odpouštím si — Světlý pramen lásky

Ukázka z  : Odpuštění — Duševní světlo

, odpuštění, zdraví

Odpouštím ti, to, co jsi mi udělal.

Odpouštím si to, že jsem do sebe přijala špatné

Prosím za odpuštění, své tělo(orgán) za to, že jsem mu tím uškodila. Mám ráda své tělo (orgán)

V dnešní době je zvlášť rozšířeno především klení, nadávání, proklínání, škodolibost, zločinnost. Trest čeká, až přijde jeho čas. Za příčinou nevyhnutelně následuje důsledek. Nehněvejte se na ty, kteří páchají zlo, hněvem si škodíte.

Pokud poprosíte za odpuštění za hříchy minulého života a odpustíte si, že jste dosud neudělali, můžete se od hříchů z minulého života osvobodit.

Není možné žít v naději, že napravte chyby svého minulého života později s pomocí někoho druhého. Co můžete udělat dnes, neodkládejte na zítřek.

Myšlenka je činnost

Odpuštění v myšlenkách působí stejnou silou jako odpuštění vyřčené nahlas.

Když odpouštím celou duší, spojení se uvolní ihned a úplně. Pokud neumím koncentrovat svoji mysl, je třeba to opakovat, dokud neucítím, že tento problém pro mě více neexistuje.

Největší hřích na světě je to, že člověk neumí odpouštět.

Příklady:

1) Lidé se mezi sebou hádají a to ve mně vyvolává špatné pocity

Odpouštím vám, že mi svou hádkou děláte špatně.

Odpouštím si, že jsem to do sebe přijala.

2) Někdo onemocněl a já z toho mám úzkost, je mi hrozně.

Odpouštím nemocnému, že mi svou nemocí způsobil bolest

Odpouštím si, že jsem ji do sebe přijala.

3) Někdo zemřel

Odpouštím zemřelému, že mi svou smrtí způsobil bolest.

Odpouštím si, že jsem ji do sebe přijal.

4) Někdo dělá dobro, já to vím, ale nelíbí se mi to. Já teď jeho dobro nepotřebuji. Pro vykoupení své karmy potřebuji nyní právě to špatné, které mám. Dělat všechno za druhého znamená dělat mu špatně. Nelze ho připravit o životní zkušenost.

Odpouštím ti, že mi svým dobrým skutkem děláš špatně.

Odpouštím si, že jsem to do sebe přijala.

5) Musím jít do nepříjemné společnosti

Již předem vám odpouštím, pokud chystáte ve vztahu ke mně něco špatného a odpouštím sobě za to, že v mé duši ještě zůstává místo pro to špatné.

Mám vás ráda, ale také mám ráda sebe.

Odpuštěním se otevírám pro dobro, věřím v existenci dobra a umožňují duchům, kteří mě ochraňují, aby mi pomohli.

Chcete- li, aby k Vám přišla láska, každému protijdoucímu, dokonce i tomu nejvíce opovrhovanému, říkejte z celého srdce:“ Mám tě rád.

Všechno, co děláte, se k Vám vrátí dvakrát.Vaše duše bude přeplněna láskou.

Vždyť podobné k sobě přitahuje podobné.


Omlouváme se, komentáře jsou uzavřeny.

Odkazy

Shluk štítků

Základní informace