DNA

Toto není povídání o , jak ji známe. Prostřednictvím chanellingu nezávisle na osobě, která informace přijímá se k nám dostávají vzájemně se potvrzující zprávy. Třeba se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale zkuste si aspoň představit, že je to možné. Že se nám vrátí schopnosti astrálního cestování, telepatického vnímání, schopnosti, o kterých slyšíme a čteme jako o paranormálních schopnostech. Vzpomeňte si na to, čím jsme jste chtěli být, čím jste byli.

Původní člověk byl nádherná bytost, jehož dvanáct řetězců DNA sem darovali různé inteligentní civilizace.

Původní tvůrci lidského těla byli dobromyslnými bytostmi. Obdarovali vás štědře obrovskou duchovní vitalitou a mimořádnou radostí z vlastních schopností.

Když přišli noví vlastníci, pracovali ve svých laboratořích a vytvořili novou verzi člověka s odlišnou DNA – s dvojitou šroubovicí neboli se dvěma řetězci DNA.Vzali původní DNA lidského druhu a zničili ji.

Původní vzorec DNA byl v lidských buňkách zachován, zůstal však nefunkční, byl rozštěpen a odpojen.

V lidských buňkách jsou světelně zakódovaná vlákna, jemné pápěří , které nese informace. Když toto chmýří funguje spojitě jako kabel — jako optická vlákna — vytváří šroubovici vaší DNA. Když jste byli geneticky upraveni, zůstala vám jen dvojitá šroubovice. Vše, co nebylo potřebné k přežití, bylo odpojeno. Byla vám ponechána jen dvojitá šroubovice, která vás měla uzavřít v kontrolovatelných a ovladatelných frekvencích.

Kolem byla vybudována frekvenční ohrada, něco jako elektrický plot, aby bylo možno kontrolovat, kolik lidských frekvencí lze modulovat a měnit. Tato ohrada nedovolila proniknout frekvencím světla — informací.

Lidská DNA byla odpojena, světelně zakódovaná vlákna byla dezorganizována, takže tvořivé kosmické paprsky, které nesly , se neměly kam zapojit a čeho držet.

Původní plánovatelé se začali připravovat na chvíli, kdy má být změněna frekvence Země, aby v tom okamžiku vsunuli svou verzi plánu.

Emoce jsou zdrojem potravy.

Jsou tací, jejichž zdrojem potravy je , a Původní plánovatelé mají v úmyslu změnit frekvenci Země na frekvenci lásky. Musí být odstraněn zdroj potravy současných vlastníků, tj. strach, úzkost, chaos, hlad a zoufalství.

Hádejte, kdo jim tento zdroj potravy vezme? Vy!

Jste tu proto, abyste ovládli vlastní strachy a ukázali zbytku planety, že není důvod čehokoli se bát.

Vaše DNA se vyvine ze dvou šroubovic na dvanáct. Těchto dvanáct spirál odpovídá centrům energie neboli čakrám uvnitř a vně vašeho těla. Proces přebudování vaší DNA nazýváme mutací.

To, co právě odehrává na planetě je doslova mutace vašeho fyzického těla. Jste biogeneticky měněni jako biologický druh bytostmi, které vás stvořily, a jež přetvářejí vaši DNA v uzlových bodech vaší historie.

Přišli jste na tuto planetu záměrně, protože jste si zvolili náročný úkol být odbojní — nikoli způsobem, který by vám způsobil problémy nebo vyvolal neshody, ale způsobem, který by vytvořil harmonickou odbojnost. Prostřednictvím své harmonie se stavíte proti staré vibrační frekvenci.

Vaše DNA je vlákno, vědci by je popsali jako vlákno komunikační. Vědci, kteří doposud dělali, co mohli, nalezli v jistých částech DNA jisté kódy. Nalezli také nadbytečné části DNA. Jinými slovy, jsou zde části, které vědci nedokáží přeložit, ani vysvětlit. To, co vědci nazývají zbytečná DNA dřímalo ve vašem těle dlouhou dobu a nyní je aktivováno. Tato dřímající část DNA, která mátla vědce se probouzí.

DNA ve vašem těle se vyvíjí. Formují se nové šroubovice či řetězce současně s tím, jak se světelně zakódovaná vlákna stahují dohromady. Zpřeházené údaje ve vašem těle organizují elektromagnetickou energii od Prvního stvořitele. S touto reorganizací či přestavbou si vytvoříte mnohem vyspělejší nervovou soustavu, která nechá do vašeho vědomí proudit mnohem více údajů. Probudíte mnoho mozkových buněk, které dosud spí, a budete užívat své úplné fyzické tělo, nejen ono malé procento, s nímž jste fungovali doposud.

Až bude vaše kostra srovnána, uvolní se energie z posvátných energeticky nabitých míst, kosmické paprsky budou vtaženy do vašeho těla a světelně zakódovaná vlákna ve vašich buňkách se přeorganizují a vy zjistíte, že jste ve změně.

Toto probuzení DNA vám umožní změnit zrak, změnit sluch, prodloužit život. Můžete očekávat, že změny se začnou projevovat a že získáte nové schopnosti. Mnoho věcí budete vědět automaticky.”

Zdroj : — Poslové úsvitu

Možná, pokud jste si o DNA přečetli, co nám sdělují , si teď už umíte přestavit, co znamená jedna ze šesti vět:

Tím, co děláte, znovu napojujete vlákna.”

Napojení na frekvence The umožní, aby i vaše DNA prošla přestavbou a reorganizací


Odkazy

Shluk štítků

Základní informace