Co je vzestup

: Vzestup — Nová zasvěcení

Z naší planety se stává hvězda, podobná Slunci v naší nynější sluneční soustavě. K tomu, aby byl tento důležitý duchovní cíl úspěšně doveden do konce, musí se zvýšit vibrace všeho na Zemi – včetně každého člověka. Postupnému zvyšování vibrací říkáme Vzestup.

Vzestup je proces, při kterém se duchovně vyvíjí lidstvo i společenství delfínů a velryb, spolu s Matkou Zemí, minerální, rostlinnou a živočišnou říší. V tomto procesu vývoje všichni postupně přecházejí z vibrací třetí dimenze do vibrace páté dimenze. Z pohledu třetí dimenze se planeta vibrující v páté dimenzi vypadá jako hořící těleso. Avšak z pohledu páté dimenze i nadále existují semiéterické formy lidských těl a přírody. Tato semiéterická forma v páté dimenzi bude lehčí, napůl průhledná a její barvy budou pastelovější, než na jaké jsme zvyklí v husté třídimenzionální zkušenosti.

Proces vzestupu s sebou přináší mnoho úrovní zasvěcení, jakýchsi testů, kterými musí bytosti projít, aby dosáhly dalšího vývojového stupně. Při průchodu každou úrovní zasvěcení se vibrace těla dané bytosti se zvyší (ať už se jedná o rostlinu, zvíře, kámen, delfína, velrybu nebo člověka) a přispívá tak ke zvýšení vibrace celé Matky . Proto, aby se zvýšila vibrace Matky , je nutná genetická změna stavby buněk všech forem života na Zemi. Tato nová stavba buněk není nová, ale je částí ze ztraceného dědictví a lidstva.

V dobách, kdy na Zemi existovala dnes už bájná Atlantida, před asi 12 500 lety, mělo lidstvo a všechny formy života na Zemi krystalické strukturu (crystalline form). Krystalická buněčná struktura v lidském těle měla 1024 řetězců a jinou molekulární a biochemickou strukturu než má naše současné tělo. Naše nynější tělo bylo odvozeno z 1024 řetězců v genetických laboratořích Atlantidy, které využily přesně jednu dvanáctinu genetického materiálu na vytvoření nového typu člověka — otroka. Tento typ člověka, z něhož pochází nynější lidstvo, měl původně dvanáct řetězců , délku života 500 let a žil ve vzájemné harmonii.

Po pádu Atlantidy zůstalo jen velmi málo lidských těl s 1024 řetězci DNA, a ti kteří zůstali na zemském povrchu byli považováni za bohy. Právě o těchto bozích se vypráví v řecké a římské mytologii a ve Starém zákoně. Po pádu a velkých záplavách začali zbývající bohové navzájem soutěžit, což vyvrcholilo atomovým výbuchem stokrát mocnějším než v Hirošimě a Nagasaki. Tato exploze způsobila mutaci lidských těl a všeho živého na Zemi na nynější genetickou strukturu, kterou naši vědci tak dobře znají a zavinila, že na Zemi začal převládat strach.

V současnosti existuje jen nízký počet dospělých lidských zasvěcenců, kteří se pouštějí do konverze na krystalickou podobu. Avšak děti mladší 16 let a celá rostlinná, živočišná a minerální říše už zahájily proces své konverze. Očekává se, že do roku 2000 všechny děti spolu s rostlinnou, živočišnou a minerálním říší dovrší svou konverzi na krystalického dvojníka a že jich do roku 2003 bude následovat i dospělá část lidské populace.

Mnozí jsou možná zvědaví, co je hybnou silou přeměny v krystalickou tělesnou formu na Zemi. Tímto palivem je fotonová proudící z fotonového pásu. Pro objasnění těm, kteří nevědí, o co jde. Fotonový pás je pás vyvěrající z Velkého centrálního slunce, který způsobuje evoluci planet včetně jejich biosfér. Fotonový pás obsahuje kódy k páté dimenzi. V současnosti jsme touto energií obklopeni dnem i nocí, ať už jsme si toho vědomi, anebo nikoli.

Země nevstupuje do fotonového pásu poprvé. Země ve skutečnosti vstoupila do tohoto pásu energie už šestkrát. Matka Země a příroda nyní už naučily vše, co musí vědět o životě ve třetí dimenzi a jsou připraveny přejít do páté dimenze. Lidstvo musí jít s nimi.

Očekává se, že do roku 2005 bude mít obyvatelstvo země dostatečně vysokou vibraci na to, aby se mohla probudit kundaliní Matky Země, a tak způsobit, že celé lidstvo a příroda zcela postoupí do páté dimenze a ze Země se stane hvězda. S probuzením kundaliní Matky Země vzplane kundaliní každého vtělení (každé bytosti ve fyzickém těle) na Zemi, ať už to bude člověk, delfín, velryba, rostlina, živočich, nebo minerál. Do páté dimenze přejdeme všichni spolu. Fyzické konstrukce vybudované člověkem nepostoupí (protože nejsou vytvořeny z přírodních materiálů). Výsledkem bude nová éra a nová civilizace na Zemi.

Příslušníci dospělého obyvatelstva, kteří v následujících 24 měsících přijmou krystalickou konverzi a završí svůj vlastní osobní vzestup, tak učiní za účelem vedení a výchovy, aby přichystali lidstvu předurčený zlatý věk na Zemi. Účelem duchovní školy vzestupu je spojit se s budoucími vůdci naší planety, poskytnout jim informace nezbytné k tomu, aby dokončily své zasvěcení a plně se chopili své duševní úlohy tak, aby následně mohli plnit svou vůdčí úlohu na Zemi.

přeloženo ze slovenštiny z vzestup​.webpark​.cz


Odkazy

Shluk štítků

Základní informace