Karen Danrich

„Mila Sinoski“ od roku 1997 zprostředkovávala poselství Matky a dalších nefyzických bytostí. I když se toho hodně změnilo od vzniku , je to zajímavý odkaz pro vzestup lidského druhu na Zemi.

Doporučuji: Překlady článků „Duchovní školy vzestupu“ od Karen Danrich a Thomase Webera na http://vzestup.webzdarma.cz/karen/index_vz.html.