Esther Hicks

Esther Hicks nám již přes dvacetpět let zprostředkovává spojení se skupinou velmi vyvinutých mimozemských bytostí, které si říkají . se snaží přiblížit se nám vesmírné zákony a z nich především Zákon přitažlivosti. Nejedná se o nám známý gravitační zákon, ale o vesmírný zákon, který říká, že podobné vibrace se přitahují. A protože jsme vibračními bytostmi, tak tento Zákon má zásadní význam pro dosažení radostného a spokojeného života.

Ester spolu se svým manželem Jerry Hicks pořádají pravidelné interaktivní semináře, na kterých Abraham odpovídají účastníkům na dotazy, týkající se jejich problémů a životní situace a také mnoha dalších zásadních témat, která vysvětlují z Vesmírné perspektivy.

Abraham není jediné vědomí, jako cítíte vy, že jste ve svém jediném těle. Abraham je Kolektivní vědomí. Existuje Nefyzický proud vědomí, a jak na jedné straně jeden z vás klade otázku, existuje na druhé straně mnoho, mnoho bodů vědomí, které se usměrňují skrze to, co se jeví jako jeden úhel pohledu (protože existuje v tomto případě jeden člověk Esther, který to interpretuje nebo artikuluje, takže se jeví jako jednotlivec. Jsme mnohorozměrní, máme mnoho aspektů a dozajista i mnoho druhů vědomí.

Zaznamenané odpovědi bytostí, které si říkají Abraham, dostaly název Abrahamovo učení a je možno se s nimi seznámit v knížkách, videích a na přednáškách.


Odkazy

Shluk štítků

Základní informace