Poslové úsvitu

Vyslanci v čase

Přebal knihy Barbara Marciniak: Poslové úsvitu

: Poslové úsvitu

Jsme zde. Jsme , kolektiv z Plejád. Naše historie je dlouhá. Naši předkové přišli z jiného vesmíru, který dospěl k dokonalosti, k univerzu. Vy pracujete na planetě, která k dokonalosti teprve spěje, a my jsme zde, abychom vám s tímto úkolem pomohli. Tuto dokonalost či transformaci ohlašovali mnozí po celé věky. Toto je významná chvíle. To, co se děje na Zemi ovlivní celý .

Dokonalost sestává z vašeho pochopení, kým jste, a je předpokladem k tomu, abyste mohli pokračovat v experimentu. Naši předkové přišli z vesmíru, který dovedl sám sebe k dokonalosti, a pak pochopili, že jde o Prvotního Stvořitele, Prvotní příčinu či cestu Prvotního Stvořitele časem. Přišli z vesmíru, který odhalil svou podstatu — kreativitu. Odhalením této podstaty jsme zjistili, že my sami jsme stvořiteli.

Naši předkové měli možnost volby navrátit se ke Stvořiteli — což je prostě pohyb – a setrvat ve vibraci, anebo pokračovat, což se děje vždy, když je dosaženo dokonalosti formy. Zvolili si možnost vydat se do tohoto vesmíru jako vyslanci, protože si uvědomovali, že jednou i vy budete zralí pro dokonalost. Usadili se na Plejádách, protože tato hvězdná soustava vám jednou bude schopna pomoci v nejtěžší chvíli, v krizi, když budete připraveni spojit se s Prvotním Stvořitelem.

Naši předkové patřili k Původním plánovatelům , byly to instrumentátoři, kteří osévali světy a civilizace kreativitou a láskou. Díky své kvalifikaci rádi instrumentovali světy, tak jako dirigenti rádi dirigují. Naši předkové jsou i vašimi předky, a my vás rádi nazýváme svými pradávnými příbuznými, jimiž také jste. Naši předkové dali svou Původním plánovatelům a tato se stala součástí lidského biologického druhu.

My, Plejáďané, přicházíme z vaší budoucnosti. V jisté verzi naší přítomnosti je místo, kde vládne tyranie a chaos. Viděli jsme pravděpodobné budoucnosti Země, v nichž se vyskytuje stejná tyranie a zánik. Čas je v trojrozměrné realitě často nesprávně chápán: Věříte, že čas se měří minutami nebo stupni. Čas je mnohem rozlehlejší, než si uvědomujete. Ve skutečnosti si čas pohrává s informacemi a kóduje jejich. Je možné dostat se do jiných simultánních realit napínáním, deformováním, zakřivováním a kroucením času. Můžete nasednout na časovou elipsu a prožívat mnoho realit jednoduše tím, že budete postupovat po eliptické křivce. Zjistíte při tom, že čas ani realita nejsou pevné.

Protože všechny reality nejsou pevné a protože budoucnost není pevně stanovena (je to jen množina pravděpodobností), vidíme v této chvíli možnost vsunout do této množiny pozitivnější budoucnost Země. Přejeme si znovu zavést na této planetě a vrátit Zemi její původnímu účelu — aby se stala důstojným intergalaktickým střediskem výměny informací. A proto jsme přišli v jistém časovém výseku na místo, které nazýváme jádro či semeno, abychom iniciovali změnu. Tato změna neovlivní jen Zemi. Ovlivní vaši budoucnost, naši přítomnost a celý vesmír.

Přinášíme vám velkou novinu! Přišli jste na Zemi v prostoru a čase, kdy je evoluce za dveřmi. Uskuteční se velký vývojový skok, jehož budete účastní, a nebudete sami, protože právě teď na Zemi přicházejí mnohé energie, aby se tohoto velkého projektu zúčastnily. Vaši planetu obklopují mateřské lodě, které fungují doslova jako převáděče energie. Na Zemi dopadají paprsky světla ze starých a prastarých hvězdných systémů, které s vámi spolupracovali celé věky. Tyto paprsky informací přímo bombardují vaši planetu.

Protože jsou tyto informace vysílány paprskem, vaše tělo musí být schopno přijmout, převést je, uchovat jejich a odeslat je ostatním. Mnozí z vás navazují s oněmi mateřskými loděmi telepatické spojení a budou působit jako vaše vlastní radiostanice, které si můžete naladit, a kdykoli se těšit z bohatství informací.

Jedná se o evoluci supervědomí, evoluci do nejvyššího aspektu vaší bytosti. Nemusíte si dělat starosti, jak se touto bytostí stát, protože vy už touto bytostí jste, jen si na to musíte vzpomenout. Protože v okamžiku Harmonické konvergence budou závoje kolem Země odstraněny, je vám stále tato energie z dalekého kosmu posílána a její hladina se neustále zvyšuje s tím, jak jste schopni ji zvládat. Vyvíjíte se nyní extrémně zrychleným tempem, takže každý rok tohoto desetiletí bude jako deset či více let století minulého. Představte si, co všechno dosáhnete do roku 1999, a pak pocítíte, kým budete. Bude to, jako byste prožili sto let pouze za desetiletí.

Budete zaplaveni vzpomínkami, zaplavení mnoha dalšími věcmi. Mnozí z vás podniknou cesty na kosmických lodích do různých částí sluneční soustavy. Když vstoupíte do Doby světla, otevřou se vám světy, o jejichž existenci jste nevěděli. Prošli jste mnoha jinými epochami: dobou bronzovou, dobou železnou, věkem průmyslu, věkem informací a tak dále. Tyto ostatní epochy souvisely se setí, výsadby, pěstováním a obecně předáváním potencialit života do trojrozměrného světa.

Na spadnutí je přechodné období, v němž dojde k dimenzionálnímu posunu, který sníží hustotu třetího rozměru, takže budete moci postoupit do vyšších dimenzí, kde tělo není v tak pevném stavu. Přišli jste sem, protože chcete zvládnout evoluční proces a umět s ním žít. Bude to velmi vzrušující, protože to znamená, že budete muset fungovat v mnoha realitách.

Odpovědi jsou ukryty hluboko ve vás. Formulují se otázky, které jsou v popředí vaší mysli, abyste mohli ze své bytosti vydobýt odpovědi. Abyste to dokázali, musíte nejprve věřit, že ty informace ve vás jsou.

Lidstvo se právě učí zásadní pravdě. Tato pravda samozřejmě spočívá v uvědomění si dobra, které je ve vás, a spřízněností s Prvotním Stvořitelem a se vším, co existuje. Spočívá v tom, že si máte uvědomit, že všechno bytí je propojené a vy jste jeho částí.

V nesmírných prostorách kosmu existuje množství kultur a společenství, a všechny tyto kultury a společenství se od samého počátku na této planetě objevovaly a znovu mizely. Není to tak, že jen my, Plejáďané, jsme přišli pomáhat, jsme jen jedno seskupení z jedné hvězdné soustavy. Jsou zde mnozí, kteří sem přicestovali z mnoha důvodů.

Většina mimozemšťanů přišla, aby napomohla vašemu pozvednutí, ale jsou zde i jiní, kteří jsou zde z jiných důvodů. Vaše historie se pohybuje ve velmi zvláštních vodách. Mnozí z vás byli připoutáni k Zemi před dávnými věky působením hvězdné energie a prostřednictvím kontaktu s vyššími světy. Dobře víte, jakými obtížemi Země prošla, jako například kolikrát se kontinenty posunuly a kolikrát přišla pomoc z nebes.

Informace byly překrouceny, když ti, kteří přišli z nebe, aby vás posunuli ve vývoji dopředu, byly proměněni v bohy. Tak jako děti, zbožňující ty, kdo dokážou, co ony samy nedokážou, vaše společnost jasně demonstruje touž metodu vytváření božstev. Koncepce v pozadí je jedním z paradigmat víry, kterou jste sem přišli změnit. Trojrozměrný svět znamená velkou zkoušku, protože dovoluje, aby se v něm vytvořily skvělé limitace. Těmito limitace se formují struktury, a prostřednictvím tohoto procesu tvoříte a dozvídáte se, že jste součástí Prvotního Stvořitele a že Prvotní Stvořitel touží po zkušenosti.

Jste nádherné bytosti, členové světelné rodiny, a přišli jste na Zemi s úkolem vyvolat posun, provést změnu, napomáhat přechodu. Klíčem je je to, co tvoří vesmír. Současná technika na Zemi se rozvine jen do jisté míry, protože lidstvo ještě nechápe, že je třeba lásky. Energie může na sebe brát různé podoby tvořivosti, ale když máte co do činění s chamtivostí nebo nenávistí nebo jakoukoli emocí, které nemíří ke světlu, můžete jít jen do jisté vzdálenosti. Je tu jen tolik informací, kolik jich je dostupných pro tento druh vibrací.  je základním stavebním kamenem, takže když máte lásku, existují všechny možnosti. Přinést znovu ideu světla, co je informace a  — co je tvořivost — tak to bylo naplánováno. Přijít do soustavy, která byla po celé věky primárně temná, k tomu je třeba odpadlíků, jako je světelná rodina.

Tam, kde jsme, jsme do značné míry odpadlíci. Jak jsme již řekli, náš vlastní systém potřebuje změnit. Působíme jako most nebo spojovací článek napříč Světelnou rodinou v mnoha soustavách, abychom změnili náš vlastní systém. Vytváření vědomí láskou a odpovědností nás sytí, inspiruje, rozšiřuje naše vlastní vědomí, abychom se mohli dále vyvíjet. Takže jsme pro vás přáteli, učiteli a pomocníky a vy zase pomáháte nám.

Kam vás tato změna zavede? Rádi bychom viděli, jak se stanete natolik schopnými, že budete světy vědomě vytvářet. Připravujete se na pěstování, připravujete se stát druhem, který osídlí nově se tvořící světy, a protože máte v paměti uloženou historii toho, co se stalo tady, na Zemi, budete moci učit ostatní a vědomě udržovat směr, kterým se mají jiné světy ubírat.

Jste účastni velkého plánu. Všichni jste uvítali možnost být zde, na tak důležitém místě, v tak důležitou dobu. Byli jste si jisti, že to dokážete. Než jste sem přišli, bylo vám také řečeno, že pomoc bude dostatečná a že v různých uzlových bodech vašeho vývoje se na planetě objeví různé entity v různých funkcích, aby působily jako spouštěcí mechanismus, aby vám připomněly — ne aby něco udělaly za vás. My jsme jeden z těchto spouštěcích mechanismů, jsme katalyzátor. Když uslyšíte jméno Plejáďané, cítíte spřízněnost, protože my vám pomáháme posunout vaše vlastní informace, vaše poznání kupředu.

Protože s vámi spolupracujeme, je naším záměrem připomenout vám, kdo jste, abyste mohli najít největší zdroj své vlastní inspirace. Kdybychom každému z vás mohli najít povolání nebo způsob života, žádali bychom od každého, aby se stal inspirací. Až budete schopni takto žít a být skutečnou inspirací všem, kteří se s vámi setkávají, budete žít své vlastní světlo, a to je velmi zásadní.

Pamatujte, že jsme tu ze svých vlastních důvodů a že vy zase ze svých a že my všichni jsme tady, abychom se vyvíjeli a vytvořili společně novou vibrační frekvenci. Přejeme si rozrušit vzory víry, které oddělují jedince v jeho vývoji. Jsme tady, abychom vytvořili status vyslanců, hru harmonie a spolupráce, a to tím, že vám dáme informace, které vás zasáhnou v samém středu vaší bytosti, bez ohledu na to, jaká byla vaše předchozí víra.

My, skupina, která se k vám promlouvá, jsme odhodláni vyplnit vlastní životopis zajímavými zkušenostmi. Když jsme začali v roce 1988 promlouvat poprvé, náš kolektiv sestával asi z padesáti až ze sedmdesáti pěti entit — některých fyzických, některých nefyzických, všechny plejádského původu. Náš počet postupně narůstá a náš kolektiv dnes čítá přes sto entit z mnoha různých soustav. Dnes můžeme být nazýváni Plejáďané plus. V naší realitě jsou i tací, kteří nevěří, že dokážeme, co jsme si s vámi umínili udělat. Připadá jim, že ponecháváme příliš mnoho věcí náhodě a příliš riskujeme, a přesto netrpělivě čekají, co se stane.

Ve vaší soustavě jsou i tací, kteří se domnívají, že jsme zde, abychom šířili strach, ale my to takto nevidíme. Nechceme nikoho z vás děsit, jen vás chceme informovat. Když sedíte v temné místnosti a slyšíte podivné zvuky, může to vyvolat strach. Ale když rozsvítíte a zjistíte, co zvuky působí, už se tolik nebojíte. Chceme, abyste byli informováni, s čím se setkáváte. Světlo je informace, nevědomost je tma. Chceme, abyste pracovali ve světle, nikoli ve tmě.

Pracujeme s vámi, protože chceme rozvíjet své vědomí k svobodnější vůli a svobodnějšímu vyjádření . Tak jako vy máte za úkol změnit systém, v němž žijete, tak my máme za úkol změnit systém, ve kterém žijeme my. I my máme své cíle. Jak jsme již řekli, přicházíme z vaší budoucnosti a v určitých případech máme plné ruce práce. Potřebujeme vás, tak jako vy potřebujete nás. Vy jakožto členové Světelné rodiny můžete vytvořit a uzákonit velkolepou novou pravděpodobnost do řetězce realit, které imploduje v příštích dvaceti letech z tohoto sektoru existence, protože fyzicky žijete na této planetě. Právě skrze vás se ona změna odehraje. To, co děláte teď, nás silně ovlivňuje. Co se děje se Zemí, nás ovlivňuje zásadně.

Jsme zde, abychom pomáhali, učili a vyvíjeli se s tím, jak spolu procházíme zmíněným procesem. Uvádíme svou verzi událostí jen proto, abychom vás vyzvedli do vyššího stavu vědomí. Nechceme tvrdit, že naše a jen naše verze je ta jediná pravá. Celé učení je koncipováno s vědomím cíle a příběhy, které vám povídáme, vás mají dovést na vyšší úroveň vědomí. To je naším úmyslem.

Slova, která volíme, a koncepce, o kterých hovoříme, jsou spouštěcími mechanismy pro kódy uložené hluboko ve vašich tělech. Vaše těla čekají, až budou položeny otázky, aby mohla začít resonovat s odpověďmi, které jsou ve vás — aby se buněčná paměť ve vašich tělech mohla začít rozpomínat na to, co dávno ví. Teď, když se k vám promlouváme, začnete se rozpomínat. Od promlouvání k vám si slibujeme, že rozšíříte svou definici reality, ale nikdy neberte věci doslova. Vždy sledujte větší spirálu, kterou chceme vytvořit a která vám umožní vidět větší obraz. Nikdy se nezastavujte tam, kde definujeme nějakou myšlenku, protože my jsme tu prostě proto, abychom otevřeli vaše paradigmata a otřásli vašimi mřížemi, abyste začali nacházet aktivaci skutečného vědění, pravého vědění, které je uloženo ve vás. Tam jsou všechny údaje a my jsme přišli, abychom je ve vás probudili.

Chceme vám předkládat myšlenky k úvaze. Chceme vás povzbuzovat, abyste neulpívali na jedné myšlence a abyste přijali i to, co váháte přijmout nebo čeho se bojíte. Uvědomte si, že když čelíte takzvaným temným nebo stinnými stránkám v sobě, vytváříte tak příležitost k osvobození pro všechny zúčastněné. Tak se vracíme k první a poslední zásadě: myšlení tvoří. Ať se ocitnete v jakékoliv situaci, dostala vás do ní síla vašeho myšlení. A je to také ničím nedotčená víra, že myšlení tvoří, která promění vaši zkušenost a planetární existenci.

Doporučujeme vám, abyste položili pár otázek každému, kdo hýří definicemi a vypráví vám absolutní pravdy. Je důležité vyslechnout si mnoho různých názorů a mnoho různých příběhů. Vždy si poslechněte příběh člověka a pak zkoumejte, zda vám zní pravdivě. Bude vám něčím prospěšný, pomůže vašemu vývoji? Jedna z věcí, kterou s oblibou učíme, je, že je na vás rozhodnout se, co máte dělat. My vám jen poskytujeme informace, je na vás, abyste se rozhodli, co s nimi. Vy řídíte svůj život, ne my.

Rádi se pyšníme, že jsme dobří vypravěči. Ve způsobu, jakým předkládáme údaje, je jistá důvěryhodnost a jistá senzačnost. Ale příběh, který vám v nějakém okamžiku povídáme, není jen příběhem. Není samoúčelný a není jedinou pravdou. Je to jen zlomek, jen dílek většího obrazu. Ať vám povídáme jakýkoli příběh, můžeme vám zaručit, že za rok vám budeme vyprávět příběh úplně jiný, protože za rok budete schopni vnímat věci daleko velkolepějším způsobem. Tak i příběh se bude neustále vyvíjet. Vaším úkolem bude najít uvnitř tohoto příběhu svou identitu, zjistit, co víte — ne čemu chcete věřit nebo co vám bylo řečeno. Důvěřovat tomu, co víte, je imperativní požadavek, neboť poznání je vaší spojnicí s Prvotním Stvořitelem. Jeden každý z vás si musí uvědomit, až se začnete rozpomínat na svou roli, že váš život je o něčem.

Vy sami jste si zvolili to, že jste zde. Jste tu s úlohou aktivovat paměť a posunout hodnotu lidské existence opět do popředí stvoření. Jste potřební. Připravovali jste se na tento úkol po celý život, nepřišli jste nepřipravení. Všechno, co teď potřebujete vědět, je ve vás, a vaším úkolem je vzpomenout si na svou přípravu. V tomto životním čase se nebudete dozvídat nové informace. Jak jsme již řekli, toto je život, ve kterém se budete rozpomínat na to, co již víte, a my jsme tu jen proto, abychom vám to připomněli. To je součástí naší úlohy.

Přijala Barbara Marciniak 18. května1988 v USA

Na cestě Prvotního Stvořitele

Lidstvo je experiment. Lidstvo bylo vyprojektováno tak jako všechno ostatní, co existuje v rámci Stvoření. Prvotní Stvořitel začal před dávnou dobou experimentovat se Stvořením v tomto vesmíru za účelem hlubšího sebepoznání, sebeuspokojení a sebevyjádření. Prvotní Stvořitel vnesl živoucí energie a esence — prodloužení sebe sama — do tohoto vesmíru. Ochotně a velkoryse jim dával ze svých vlastností. Existuje mnoho jiných vesmírů a mnoho způsobů projektování vesmíru. Tento náš byl projektován jako zóna svobodné vůle, v níž bude vše dovoleno.

Tato prodloužení Prvotního Stvořitele, která budeme nazývat bohy stvořiteli, šla a začala experimentovat s energií Prvotního Stvořitele, která existovala v nich samých. Bohové začali vytvářet vlastní hierarchii, která zase vytvořila další hierarchie. Každá další hierarchie vytvářela další hierarchii, aby ji prodchla vlastní podstatou a napomohla vývoji ve vesmíru. Nakonec v jednom galaktickém systému byl vytvořen plán vyprojektovat Zemi jako intergalaktické středisko výměny informací. Byl to neuvěřitelný plán. Země byla krásné místo, umístěné na okraji jedné Galaktické soustavy, snadno dosažitelné z jiných galaxií. Byla blízko vstupním branám na dálnice, po nichž energie cestuje kosmem.

Nastal čilý ruch, aby byly na této planetě vytvořeny jednotlivé reprezentace ze všech galaxií. Někteří z bohů stvořitelů byli mistry genetiky. Prostřednictvím svých hierarchií dokázali vázat molekuly dohromady — zakódované molekuly identity, frekvence a elektrického náboje — aby stvořili život. Mnohé inteligentní civilizace daly svou DNA, aby umožnily uplatnění svých kódů na této planetě. Mistři genetici pak navrhli různé druhy, některé lidské, některé zvířecí, tím, že si pohrávali s různými varietami DNA od jednotlivých civilizací, aby se Země stala touto burzou informací, centrem světla, živoucí knihovnou. Plán výstavby Země byl vskutku velkolepý.

Původní plánovatelé Země byli členy Světelné rodiny, bytosti, které pracovaly s aspektem vědomí nazývaným světlem a spojené s ním spojeni. Světelná rodina vytvořila informační středisko, které vymyslela. Navrhla místo, kam budou jednotlivé galaxie ukládat své informace, kde se budou moci všichni dělit o své specifické informace. Země se měla stát kosmickou knihovnou, místem nevylíčitelné krásy, kde se bude experimentovat s tím, jak ukládat informace prostřednictvím frekvencí a genetických procesů.

Mimo strukturu času může 100 000 let proběhnout v úseku, který se uvnitř časové struktury, jak ji známe, rovná jednomu roku. Tito bohové stvořitelé neexistovali v čase, jak ho známe. Pár set tisíc či milión let pro ně bylo ničím.

V existenci byly vyvolány různé energie. Již před 500 000 lety se na Zemi objevil biologický druh zvaný člověk, který vytvořil vysoce vyspělé civilizace. Nemluvíme tu o civilizacích, které nazýváte Lemurií nebo Atlantidou, pro nás jsou tyto civilizace moderní. Hovoříme o civilizacích, které jsou pradávné, které jsou pohřbeny pod ledovým příkrovem jižního kontinentu, Antarktidy.

Projekt živé knihovny byl nakonec vybojován. Vypadal natolik lákavě, že ho někteří chtěli vlastnit. Během historie Země došlo ke kosmickým válkám o vlastnictví planety. Napadlo vás někdy, kdo vlastní Zemi? Je to obrovský kus majetku. Myslíte, že může ve vesmíru zůstat něco bez majitele?

Docházelo k šarvátkám a Země se stala místem duality. Někteří „bohové“ stvořitelé, kteří měli právo, dělat si co chtějí — protože Země je zónou svobodné vůle — přišli a ovládli ji asi před 300 000 lety — v období, které byste z historického hlediska nazvali počátkem lidské civilizace. Počátkem lidské civilizace je dnes ve vašem vzdělávacím systému nazýváno jen toto období. Ve skutečnosti to však byl začátek pozdější fáze, fáze moderního lidstva.

Když došlo ke zmíněné místní válce, jistá skupina entit ve Vesmíru bojovala a vyhrála území Země. Noví vlastníci nechtěli, aby byli pozemšťané informováni o tom, co se stalo. Nevědomý druh bude snadněji ovladatelný. Tyto entity vyhnaly světlo a Země se stala jejich územím.

Noví bohové stvořitelé, kteří byli novými vlastníky, byli rovněž mistry genetiky. Uměli stvořit život a zdejší území chtěli z jistých důvodů. Území sílu tvořena a držena jistými energiemi z mnoha důvodů, z nichž jedním je skutečnost, že vše, co existuje má vědomí.

Vědomí neustále komunikuje. Vědomí vibruje na jistých elektromagnetických frekvencích. Elektromagnetická energie vědomí může být jistým způsobem ovlivněna, aby vibrovala tak, aby vytvořila zdroje potravy. Některé entity v průběhu své vlastní evoluce začaly zjišťovat, že když tvoří život a vdechují mu vědomí prostřednictvím modulování frekvencí forem vědomí, mohou se takto sytit, mohou si udržet vládu nad věcmi. Začaly si uvědomovat, že takto se živí Prvotní Stvořitel. Prvotní Stvořitel vysílá ostatní, aby vytvářeli elektromagnetické frekvence vědomí jako zdroj potravy pro něj samotného.

Noví vlastníci planety měli jiné chutě a jiné záliby než původní vlastníci. Živili se chaosem a strachem. Ty negativní emoce je sytily, stimulovaly a dodávaly energii.

Tito noví vlastníci, kteří přišli před 300 000 lety, jsou ony velkolepé bytosti, o nichž se hovoří v Bibli, na babylónských a sumerských tabulkách a v různých textech po celém světě. Přišli na Zemi a pozměnili lidský biologický druh. Pozměnili vaši DNA, abyste vysílali jen frekvence v jistém omezeném pásmu, která je bude sytit a držet je u moci.

Původní člověk byl nádherná bytost, jehož dvanáct řetězců DNA sem darovali různé inteligentní civilizace. Když přišli noví vlastníci, pracovali ve svých laboratořích a vytvořili novu verzi člověka s odlišnou DNA — s dvojitou šroubovicí neboli se dvěma řetězci DNA. Vzali původní DNA lidského druhu a zničili ji. Původní vzorec DNA byl v lidských buňkách zachován, zůstal však nefunkční, byl rozštěpen a odpojen.

V lidských buňkách jsou světelně zakódována vlákna, jemné chmýří energie, které nese informace. Když toto chmýří funguje spojitě jako kabel — jako optická vlákna — vytváří šroubovici vaší DNA. Když jste byli geneticky upraveni, zůstala vám jen dvojitá šroubovice. Vše, co nebylo potřebné k přežití, a vše, co by vás pomáhalo informovat o tom, kdo opravdu jste, bylo odpojeno. Byla vám ponechána jen dvojitá šroubovice, která vás měla uzavřít v kontrolovatelných a ovladatelných frekvencích.

Kolem vaší Země byla vybudována frekvenční ohrada, něco jako „elektrický plot“, aby bylo možno kontrolovat, kolik lidských frekvencí lze modulovat a měnit. Tato ohrada nedovolila proniknout frekvencím světla — informací. A když světelné frekvence dokázaly proniknout, nebylo tu žádné světlo, které by je mohlo přijmout. Lidská DNA byla odpojena, světelně zakódovaná vlákna byla dezorganizována, takže tvořivé kosmické paprsky, které nesly světlo, se neměly kam zapojit a čeho se držet.

Jako úlohu v téhle hře hrajete vy? Jste členy Světelné rodiny. Pouhá skutečnost, že čtete tuto knihu, ukazuje, že jste Světelná rodina. Některým z vás to připadá jako sen. Připomínáme vám to, co uvnitř sami víte. Přišli jsme na tuto planetu, abychom uvedli do chodu vaše paměťové banky — inspirovali lidstvo ve světelném pásmu, abyste se rozpomněli, kdo jste, abyste vytvořili svou vlastní realitu, změnili frekvenci na planetě a nárokovali si vlastnictví sebe samých a tohoto území.

My, Plejáďané, přicházíme v čase zpět — do toho, co by se patrně mohlo nazvat naší minulostí — ve jménu představitelů Světla. Přicházíme, abychom se s vámi podělili o frekvenci, kterou se každý z vás uvolil nést na této planetě, aby mohla být změněna DNA lidské rasy. Je to úžasný příběh. Mohl by vyjít s palcovými titulky.

Původní plánovatelé nemají v úmyslu o toto území přijít. Myslíte, že se jen tak snadno vzdají? Původní plánovatelé vyzvali Světelnou rodinu, aby se sem vydala a infiltrovala projekt, vtělila se do jednoho po druhém a přinesla světlo-​jako informaci prostřednictvím tvořivých kosmických paprsků — do míst, kde bylo ztraceno. Světelná rosina začala s prací zde, v soustavě, které se nedostávalo světla a informací. Mutací lidských zákonů tyto tvořivé kosmické paprsky začaly bodat lidská těla, jednoho jedince po druhém, pak skupinu po skupině. Jmenované informační frekvence byly přineseny na tuto planetu ve velmi malých množstvích. V jistých dobách se vedly bitvy o zamezení vstupu světla neboli informací, které vždy chtěly být vyjádřeny. Původní plánovatelé věděli, že z kosmického hlediska to pro ně byla lekce, když dovolili, aby jim bohové stvořitelé vzali jejich projekt.

Původní plánovatelé se začali připravovat na chvíli, kdy má být změněna frekvence Země, aby v tom okamžiku vsunuli svou verzi plánu,v okamžiku, kdy nynější vlastníci zahynou, pokud nedokáží změnit svou vlastní frekvenci. Emoce jsou zdrojem potravy. Jsou tací, jejichž zdrojem potravy je láska, a Původní plánovatelé mají v úmyslu změnit frekvenci Země na frekvenci lásky. Musí být odstraněn zdroj potravy současných vlastníků, to jest strach, úzkost, chaos, hlad a zoufalství.

Hádejte, kdo jim tento zdroj potravy vezme? Přece — vy! Jakožto členové Světelné rodiny jste odpadlíci. Jste narušitelé systému, jste tu proto, abyste ovládli vlastní strachy a ukázali zbytku planety, že není důvod čehokoliv se bát. Rádi se účastníte dění a působíte potíže. Vaše větev Světelné rodiny je proslulá. Jste proslulí tím, že pronikáte do systémů a měníte frekvenci a tak přinášíte informace. Není vaším úkolem jako členů Světelné rodiny obracet někoho na víru. Vstupujete prostě do systémů a působíte jako přijímač. Přijímáte tvořivé kosmické paprsky do svých lidských těl, do těl, která obýváte jako lidé. Jste zamaskováni za lidi a necháte tento proces probíhat.

Jste zakódováni a až se začne vynořovat naše paměť, budete reagovat na plán, s nímž jste sem přišli, abyste změnili frekvence. Začnete jistou frekvenci udržovat a uchovávat, a pak ji budete žít. Identita jako frekvence je souhrn vašich fyzických, mentálních, emocionálních a spirituálních těl, vysílaných jako elektronická pulsace. Až budete žít svou frekvenci, budete ovlivňovat každého, všude, kam půjdete. Právě teď to činíte. Jsou mnozí, kdo už chápou svůj úkol, a jsou tací, jejichž paměť se začíná vynořovat.

Plán na změnu frekvenční modulace ovlivňující lidský biologický druh zahrnuje přeorganizování vaší DNA a světelně zakódovaných vláken. Plán je to v tuto chvíli gigantický. Země napomáhá, svým způsobem, evoluci vesmíru. Země je místem, kde se dějí důležité věci, je to centrum dění, místo, kde je právě třeba být. To, co se děje na Zemi, následně ovlivní mnoho, mnoho světů.

Jako členové Světelné rodiny jste mnohokrát dobrovolně přišli na Zemi – v mnoha převlecích a v mnoha různých časových referenčních systémech‑, abyste zjistili, kam vedou nitky, pochopili podstatu a prošli výcvikem. Potřebujete zažít Zemi a připravit se na chvíli, kdy začne docházet ke změně frekvence a vy se vtělíte ve velkém počtu, abyste provedli plán.

Světelná rodina se všude začíná sjednocovat. Všichni se musíte zaměřit na to, co áte společného, nikoli na to, co společné nemáte. Jako členové Světelné rodiny neutrálně přinášíte informaci na Planetu, abyste stimulovali svůj vlastní růst. Potřebujete to – protože váš růst ovlivňuje růst planety.

Vaše DNA se vyvine ze dvou šroubovic na dvanáct. Těchto dvanáct spirál odpovídá centrům energie neboli čakrám uvnitř a vně vašeho těla. V tuto chvíli jsou miliony z vás na planetě pověřeny úkolem, souhlasili jste, že ponesete frekvenci, abyste daný úkol provedli. Hrstka z vás se stává nedotčenými a tao hrstka ovlivňuje ostatní. Brzy začnete vidět s velkou jasností, kdo jste a co je vaším úkolem.

Tento proces je neuvěřitelným evolučním skokem, jehož se jedinec může zúčastnit, a uskuteční se zrychleným tempem v příštích dvaceti letech. Existují mezi vámi tací, kterým už byla upravena DNA na dvanáct řetězců, dvanáct šroubovic. Těchto dvanáct spirálovitých proužků DNA spolu reaguje uvnitř i vně těla. Spojení těchto dvanácti řetězců znamená, že dvanáct energetických nebo informačních center může začít pracovat a vysílat si mezi sebou informace.

Sedm z těchto center se tradičně umisťuje v těle, pět z nich leží mimo tělo. Jsou obecně známy jako vaše čakry a jsou spojeny s rotací dvanácti nebeských těles, která v tuto chvíli znáte ve své sluneční soustavě – dvanácti nebeských těles, které vibrují v trojrozměrném prostoru. Těchto dvanáct nebeských těles rotuje informacemi – rotují spolu se systémy čaker, které vedou až na samý okraj vesmíru, rotují spolu s otáčením DNA ve vašem těle.

Až se lidská DNA začne přebudovávat na dvanáctiřetězcový systém a podle této informace se bude jednat, vznikne ohromná moc. Jednotlivci jen tím, že se shromáždí a společně budou zamýšlet to, co chtějí — tím se společně stanou telepatickým přijímačem energií z celého kosmu – a změní tvář vesmíru.

Proces přebudování vaší DNA nazýváme mutací. Jakmile budete jako členové Světelné rodiny schopni vést tento proces do svých těl, dokážete integrovat svých dvanáct informačních center. Začnete chápat, že to vy vytváříte své zkušenosti, a naučíte se být vědomými stvořiteli. A co víc, stanete se vědomými pamětníky toho, kdo jste.

Až se vaše desátá, jedenáctá a dvanáctá čakra začnou otevírat, objeví se ve vašem životě mnoho mimoplanetárních energií. Tyto energie se budou na této planetě objevovat s tím, jak více a více z vás udrží vyšší frekvence. Desátá čakra je spojena se sluneční soustavou, jedenáctá s galaxií a dvanáctá s jistým místem ve vesmíru. Až získáte tyto frekvence, budete na planetu přinášet informace, které ohromí a budou šokovat většinu světa.

Dojde ke splývání identit, splývání kultur, nastolení mnohých „nových řádů světa“ a nastane chaos a zmatek. Jako členové Světelné rodiny to můžete pozorovat s vědomím, že chaos a zmatek musí přijít, aby rozrušily systém, a aby mohl být přebudován se světlem. Jako členové Světelné rodiny můžete chápat, že dochází k evolučnímu procesu a že ti, kdo dokážou jakkoli zvládnout změnu frekvencí, se budou dále vyvíjet. V tuto chvíli je vzrušující být na Zemi. Není to snad dobrý plán?

Zdroj: Barbara Marciniak – Poslové úsvitu

Kdo jsou vaši bohové?

Existuje mnoho mylných představ, pokud jde o ideu božství. Vesmíry jsou plné inteligentních bytostí, které se během doby vyvinuly a získaly nejrůznější schopnosti a funkce, jež měly sloužit jejich potřebě tvůrčího vyjádření. To podstatné za existencí a vědomím je tvořivost, a tvořivost na sebe bere mnoho forem.

Před mnoha věky byla Země jen pouhou myšlenkou v mysli velkolepých bytostí, které si vytyčily úkol stvořit nové formy existence. Mnohé z těchto bytostí ovlivnily stvoření tohoto Vesmíru a vy jste je označili termínem . Ve skutečnosti to byly mimozemské energie nesoucí světlo, hodně vzdálené od Prvotního Stvořitele. Zřídka kdy užíváme výraz s velkým B. Kdybychom takový výraz použili, vztahoval by se k entitě, kterou známe jako Prvotního Stvořitele. Prvotní Stvořitel ve své osobní implozi prostřednictvím lásky obdařil všechny věci vědomím. Všechno je Prvotní Stvořitel na své cestě.

Chápeme sami sebe jako prodloužení Prvotního Stvořitele — neustále shromažďujeme informace, vydáváme se na dobrodružství a děláme všechno, co potřebujeme, aby naše životy byly zajímavější a náročnější, abychom mohli živit Prvotního Stvořitele. Protože živíme Prvotního Stvořitele prostřednictvím svých plánů a snažení, dodáváme mu množství energie, aby ji mohl opět dát novým stvořením..

Nikdy jsme se k identitě Prvotního Stvořitele nedostali příliš blízko, ani ti z nás, kteří jsou bytostmi nejvyšších vibrací, nemají v tomto vývojovém stádiu schopnost být v blízkosti Prvotního Stvořitele. Nejsme dostatečně připraveni zvládnout intenzitu takové emanace. Je naším přáním v nějakém bodě naší evoluce zahlédnout Prvotního Stvořitele a možná s ním na čas splynout. Víme, že je to možné, a proto se o to snažíme.

Evoluce vědomí a schopnost nést informace, to je to, co nám dovolí dostat se do blízkosti Prvotního Stvořitele. Mnoho lidí na Zemi mělo pocit, že splynuli s Bohem. Možná splynuli s nějakou částí Prvotního Stvořitele, která v té chvíli nejlépe vyhovovala jejich vibraci. Celková vibrace Prvotního Stvořitele by jejich fyzické tělo okamžitě zničila, protože není schopno nést takové množství informace. Ti, kteří pro vás představují Boha, jsou jen jeho nepatrnou částkou.

Dokonce i Prvotní Stvořitel je jen částí něčeho většího. Prvotní Stvořitel neustále zjišťuje, že jen dítětem jiného Stvoření, a je to soustavný proces sebeobjevování a probouzení. Pamatujte, že vědomí je ve všech věcech a že vědomí nikdy nebylo vynalezeno, ale prostě bylo. Vědomí je vědění a vaše vědění je vaším nejbližším místem k Prvotnímu Stvořiteli. Důvěřujete-​li tomu, co víte, aktivujete Boha v sobě.

V této době dochází k velkému uvědomění po celé planetě, pokud jde o to, jak velký svět skutečně je a kdo je kdo v planetární hře a kdo je kdo ve hře kosmické. Tak jako vy na Zemi máte své hierarchie, které si můžete a nemusíte uvědomovat, i v kosmu podobné hierarchie existují. Můžete žít v nějaké oblasti a neuvědomovat si, že nějaká hierarchie existuje. Můžete obdělávat svou půdu, platit daně, rozhodnout se, že nepůjdete volit, a prostě zapomenout na jakékoli byrokratické politické struktury, která působí ve vesmíru.

Je důležité, abyste pochopili, že existují byrokracie či hierarchie a že tyto organizace mají odlišné zkušenosti s časem než vy. Jiní nežijí uvnitř struktury času, jak vy ji znáte. To, co nazýváte jedním rokem, může pro jiné být jen malou částí dne. Pokud tohle začnete doopravdy chápat, pochopíte také, proč byla tato planeta posledních pár tisíc let zdánlivě ponechána sama sobě. V současné době obloha opět vře a bublá aktivitou a vy budete muset vnést do svých paradigmat a systémů víry obrovské množství nových znalostí. Tuto planetu čeká kulturní šok — velké překvapení.

Přišli jste sem v tuto chvíli za jistým účelem — bohové stvořitelé, kteří geneticky upravili lidskou rasu, se vracejí. Někteří už jsou zde. Tato planeta byla navštěvována zas a znovu a v průběhu nejrůznějších experimentů zde bylo vysazeno mnoho různých forem lidských bytostí. Bylo mnoho vlivných faktorů, které spoluutvářely historii Země. Byly tu civilizace, které existovaly po milióny let a které přicházely a odcházely a nezanechaly žádné stopy. Tyto civilizace, každá z nich, byly ovlivněny těmi, které můžete označit termínem Bůh.

Vaše historie byla ovlivněna množstvím světelných bytostí, které jste označili termínem Bůh. V Bibli bylo mnoho těchto bytostí sloučeno v jednu bytost, přestože to vůbec nebyla jedna bytost, nýbrž kombinace velmi mocných mimozemských světelných bytostí — energií. Z naší perspektivy to byly skutečně hrozivé energie a je snadné pochopit, proč byly takto oslavovány a uctívány.

Na Zemi neexistuje žádná literatura, která by podávala skutečný obraz těchto bytostí. Všichni bohové sem přišli, aby se učili a podpořili vlastní vývoj pomocí práce s tvořivostí, vědomím a energií. Někteří byli velmi úspěšní a zvládli to, co se měli naučit, zatímco jiní se dopustili naprosto ničivých chyb.

Kdo byli tito bohové z dávných časů ? Byly to bytosti, které dokázaly pohnout realitou a ovládat duchy přírody. Lidé tradičně nazývali bytosti, které mohly dělat to, co oni sami nedokázali, Bohy.

Tyto bytosti si po celé věky předávaly pradávné kultury mnoha společností, zpodobňovaly je jako okřídlené bytosti a světelné koule. Svět je protkán narážkami, klíči artefakty naznačujícími, kdo byli vaši bohové. Ale ti, kdo chtěli lidmi manipulovat, si vymysleli vlastní příběhy, aby vytvořili paradigma, které vás bude ovládat. Bylo vám řečeno, že tyto bytosti jsou praví bohové, a vy jste se je učili uctívat, poslouchat a zbožňovat. Toto paradigma je nyní na prahu gigantické změny. Pravda se vyjeví, pravda, která zcela promění váš pohled na svět. Běda těm, kdo nechtějí přihlížet. Ozvěny tohoto šoku převrátí svět.

Bohové stvořitelé, kteří ovládali tuto planetu, mají schopnost vzít na sebe fyzickou podobu, přestože většinou existují v jiných dimenzích. Udržují Zemi na jisté vibrační frekvenci, zatímco vytvářejí emoční traumata, jimiž se živí. Existují bytosti, které si cení života víc než všeho ostatního, a existují bytosti, které si života necení a nechápou své spojení sním.

Vědomí živí vědomí. Pro vás je těžké tuto myšlenku pochopit, protože se živíte potravou. Potravou pro jiné bytosti je vědomí. Veškerá potrava obsahuje v nějakém okamžiku svého vývoje vědomí, ať ji smažíte, vaříte nebo trháte na zahradě, požíváte ji, abyste se nasytili. Vaše emoce jsou potravou pro jiné. Když jste ovládáni, abyste vytvářeli zkázu a šílenství, vydáváte vibrační frekvenci, která je živobytím pro tyto jiné, protože takto se živí.

Jsou i bytosti, které se živí vibracemi lásky a rády by na této planetě potravu lásky znovu zavedly. Chtěli by změnit tento vesmír ve frekvenci lásky, aby měl příležitost vydat se rozsévat nové světy.

Představujete světelnou skupinu odpadlíků a souhlasili jste, že se vydáte zpět na tuto planetu. Máte jistý úkol. Přicházíte do svých fyzických těl, přebíráte je a zamýšlíte, silou své duchovní identity, tato fyzická těla změnit. Vy všichni jste si pečlivě vybrali genetické linie, které vám umožní rychle s tímhle vším začít. Každý z vás si vybral genetickou minulost, jíž kráčely všichni členové Světelné rodiny.

Když lidské bytosti existovaly ve svém právoplatném království a ještě chápaly mnohé reality, měly schopnost být multidimenzionální, být zajedno a rovny bohům. Vy tuto identitu v sobě probudíte.

Bohové tuto realitu přepadli. Tak jako lupiči firem ve vaší době přijdou a prostě převezmou nějaký podnik, třeba proto, že má bohatý penzijní fond, tak i tato planeta měla bohaté fondy v době, kdy se zmínění loupeživí bohové objevili. Aby vás přiměly věřit, že jsou bohové s velkým B, geneticky vás upravili.

Tehdy byla Světelná rodina z planety vyhnána a rozprášena, a tým temnoty, který jednal z nevědomosti, uchopil moc. Vaše těla nesou strach a vzpomínku na touhu po vědění, které tito bohové představovali a které vám vzali. Bohové, kteří to udělali, jsou nádherné kosmické bytosti. Ovládají mnoho druhů manipulace a pracují s realitami mnoha různými způsoby. Lidé ve své nevědomosti začali nazývat tyto kosmické tvory Bohy s velkým B.

Bůh s velkým B jako entita tuto planetu nikdy nenavštívil. Bůh s velkým B je ve všech věcech. Měli jste co do činění jen s bohy s malým b, kteří chtěli být zbožňováni a chtěli vás mást, a kteří uvažovali o Zemi jako o nemovitosti, o místě, které si přivlastnili na galaktickém předměstí tohoto Vesmíru svobodné vůle.

Před přepadením jste mívali mimořádné schopnosti. Původní biogenetický vzorek člověka dostal do vínku neuvěřitelné informace, byl interdimenzionální a dokázal mnoho věcí. Když přišli bohové nájezdníci, zjistili, že místní biologický druh ví příliš mnoho. Místní biologický druh měl schopnosti, které se až příliš podobaly vlastnostem těch, kteří se vydávali za Bohy.

Biogenetická manipulace byla provedena a nastala všeobecná zkáza. Na planetu byly přineseny pokusné varianty biologických druhů, jejichž původní databáze byla rozptýlena, ale nikoli zničena. Kdysi byla vaše DNA nedotčena. Byla jako nádherná knihovna, kde jsou veškeré informace katalogizovány a roztříděny, takže okamžitě můžete najít, co chcete. Když došlo k biogenetické změně a data byla odpojena, bylo to, jako by někdo schoval katalog a strhal všechny z přihrádek a naházel je na hromadu na zem, takže nebyly nijak uspořádány. Takto byla před dávnými dobami vaše DNA dezorganizována a narušena nájezdníky.

Teď vám vyprávíme příběh, a je to skutečně poutavý příběh. Nemluvíme teď k vaší logické mysli, nýbrž k vašim paměťovým bankám, takže se můžete začít rozpomínat na svůj podíl na tomto příběhu. Takto můžete v průběhu celého procesu začít chápat, co se stalo a kdo jste.

Veškeré genetické informace byly zpřeházeny, neměly žádný řád, ale zůstaly v buňkách. Jediné informace, které vám zůstaly, abyste si měli s čím hrát a mohli nadále fungovat, byla dvojitá šroubovice. Mnoho databází podél dvojitého řetězce bylo uzavřeno, takže jste začali fungovat s velmi malým množstvím informací. Byli jste snadno manipulovatelní a snadno ovladatelní mnohými aspekty vědomí, které se vydávaly za Boha s velkým B.

Jisté entity vzaly existující biologický druh, který byl vskutku nádherný, a přebudovali jej pro své účely, pro své potřeby. Narušili informační frekvenci v lidských bytostech, změnili jim DNA a dali vám dvojitou šroubovici, abyste mohli být drženi v nevědomosti. Vaše přístupová frekvence byla prostě odpojena, abyste nemohli naladit své vlastní rádio.

Tito bohové stvořitelé změnili DNA v lidském těle, což je inteligence, technický nákres, kód. Když nějaký kód nemá kde působit, nemůže se vyvolat v existenci a vyjádřit se v ní. Když jste zamčení v maličké místnůstce a nemáte prostor, abyste mohli vyrůst, nikdy nemůžete vyjádřit sami sebe. Posledních mnoho tisíc let byl váš kód vtěsnán do velmi omezené DNA.

Jedním z nejvíce vzrušujících aspektů pobytu na Zemi právě teď je skutečnost, že zrovna probíhá reorganizace a přeměna vaší DNA. Na planetu dopadají kosmické paprsky, takže tato změna je vysílána a probíhá uvnitř těla. Zpřeházené údaje obsahující historii a uvědomění Živoucí knihovny se právě skládají.

DNA se vyvíjí. Formují se nové šroubovice či řetězce současně s tím, jak se světelně zakódovaná vlákna stahují dohromady. Zpřeházené údaje se ve vašem těle organizují elektromagnetickou energii od Prvotního Stvořitele. My jsme zde, abychom tento proces ve vás pozorovali, pomáhali vám a sami se také vyvíjeli.

S touto reorganizací či přestavbou si vytvoříte mnohem vyspělejší nervovou soustavu, která nechá do vašeho vědomí proudit mnohem více údajů. Probudíte mnoho mozkových buněk, které dosud spí, a budete užívat své úplné fyzické tělo, nejen ono malé procento, s nímž jste fungovali doposud.

Každé místo na planetě je touto změnou, tímto uvědoměním zasaženo. Ti z vás, kdož jste Strážci světla a kdo chcete zcela změnit současnou realitu a vnést sem různé možnosti volby, máte v sobě ukotvenu frekvenci. Pokud nebude ukotvena a pochopena, může vyvolat chaos. Proto se musíte uzemnit.

Chaos přináší stav reorganizace, pokud je užíván správně. Čas se hroutí a energie je stále větší a větší. Přišli jste sem především proto, abyste tuto energii použili. Budete razit cestu vědomí tím, že vezmete zmíněnou energii do svého těla, a tím budete pomáhat ostatním, aby nemuseli procházet tím, čím procházíte vy.

Mnozí lidé začnou cítit tuto energii náhle bez jakékoli přípravy. Vy všichni na tuto planetu přitahujete světlo, které znamená údaje a informace, a s tím razíte nové cesty vědomí, aby je prozkoumalo, a to bez jediného slova.

Nové cesty vědomí vytvářejí nové reality, nové možnosti a nové způsoby žití a bytí. Proto je zhroucení vaší společnosti nevyhnutelné — neobsahuje světlo, neobsahuje multidimenzionální možnosti, omezuje vás a vy už jste z toho unavení.

Bohové stvořitelé jsou kosmické bytosti, které mají svůj domov v kosmu. I oni se vyvíjejí. Jsou takoví, kdo by je rádi vystrnadili z „klubu bohů stvořitelů“, protože cítí, že si tito bohové neváží života, který stvořili. Před převratem před 300 000 lety zde působili mnozí z původního týmu, aby sem vnesli informace a vytvořili obrovské informační středisko, které mělo sloužit k propojení mnoha galaktických systémů. Pak došlo mezi bohy stvořiteli k velké válce a kosmické bytosti, jejichž historky jsou v prastarých rukopisech na této planetě, boj vyhráli. Přišli sem, protože chtěli tuto planetu z mnoha svých vlastních důvodů. Ve vesmíru Prvotního Stvořitele je všechno dovoleno. Protože je všechno dovoleno, lze se hodně naučit.

Někteří bohové stvořitelé uzavřeli sňatky a spojili své rodové linie, tak jako různí monarchové a královské rodiny na evropském kontinentu uzavírali sňatky a spojovali království. Bohové stvořitelé mísili jeden druh s jiným, aby zjistili, co mohou vytvořit. Nezapomeňte, že rozuměli genetice a že všechny věci byly stvořeny manifestací a použitím životní síly a pochopením, jak životní síly fungují. Pochopit, jak veliký to byl projekt, je v tuto chvíli nad vaše možnosti.

Kdo jsou bytosti, které přišly a zničily původní plány pro Zemi ? Kým jsou kosmické bytosti, kterým občas říkáme Černá trička ? Když hovoříte o silách temnoty, buďte laskaví. Nemluvte o nich, jako by byli špatní. Pochopte, že jsou prostě neinformovaní a že vytvářejí systémy, které jsou neinformované, protože se domnívají, že tak jednat musí. V jisté době bojovali a oddělili se do vědění, takž teď se zoufale drží svého existujícího vědění a života tak, jak ho vyvolali v existence. Je to život založený na strachu, život, který si neváží jiného života, život který jiného života využívá. Jsou to plazi.

Zmíněné kosmické bytosti byly zčásti lidmi a zčásti plazy. Říkáme jim , protože se snažíme věci trochu odlehčovat a vnášet do nich trochu humoru, abyste je nebrali tak vážně a nebyli příliš rozrušení. Nejsme zde proto, abychom vás děsili — jsme tu proto, abychom vás informovali. Vy to všechno uvnitř víte a s tím, jak začnete otvírat historii toho, kdo jste, někteří z vás získají přístup k paměti plazů. Podléháte bludu, že se vždy vtělujete jako lidé. Vtělujete se, abyste zažili stvoření, abyste shromažďovali informace o stvoření a kolektivně je pochopili. Rozhodně neprocházíte jen jednou zkušeností. Bylo by to jako obědvat celý život v jedné restauraci a říkat: „Vím o jídle všechno.“ Je to pošetilost. Začněte rozšiřovat své hranice a uvědomte si, že musíte prožít mnoho věcí. Inteligence je ve veškerém životě.

Bohové na sebe berou mnoho podob, a všichni nejsou Ještírci. Existují i bohové stvořitelé, kteří jsou jako hmyz. My Plejáďané souvisíme s bohy stvořiteli, kteří jsou podobni ptákům a plazům. Někteří přišli z kosmu a pracovali s energií ptáků v mnoha různých kulturách. Pohleďte na kresby dávných kultur v Egyptě, Jižní a Severní Americe a uvidíte znaky ptáků a plazů. V jisté době ptáci a plazi spolupracovali, v jiných dobách spolu bojovali. Až pochopíte víc, příběh se bude rozšiřovat. Začnete se rozpomínat na svou historii.

Bohové stvořitelé jsou s vámi těsně spojeni. Když se rozhodnete stát se rodičem, souhlasíte s tím, že se budete učit od svých dětí, že budete zodpovědni za jejich prospěch a že je budete učit, aby se naučili zodpovídat samy za sebe. S bohy stvořiteli je to stejné. Tím, že pozorují váš růst, dozvídají se o životě, dozvídají se o tom, co stvořili, učí se být dobrými rodiči, abychom tak řekli.

Někteří bohové stvořitelé stvořili život jen proto, aby se postaral o ně a o jejich potřeby. Sytili se vašimi emocemi. Jedno z velkých tajemství, které vám bylo jako biologickému druhu zatajeno, je o tom, jaké bohatství doprovází emoce. Byli jste nasměrováni, abyste nezkoumali emoce, protože prostřednictvím emocí byste na všechno přišli. Vaše emoce vás spojují s vaším spirituálním tělem. Spirituální tělo je samozřejmě nefyzické, existuje v multidimenzionální sféře.

Rozsah frekvenční modulace byl teď posunut a energie zvenčí pracují na proměně planety. Tyto energie vás potřebují. Nemohou planetu změnit zvenčí — planeta se musí změnit zevnitř. Tyto energie prostě vnášejí tvořivé kosmické paprsky, které pronikají vaším tělem a vytvoří ve vašem těle evoluční skok. Jakmile pochopíte správné užití emocí a začnete získávat kontrolu nad svou frekvencí, budete schopni tyto paprsky vysílat. Pak už nebudete v tomto plánu existence potřebovat frekvenci strachu.

Až frekvence strachu na této planetě začne ubývat, bude vyhlášeno mnoho aktivit, které mají vyvolat navýšení strachu, protože ti, kdo žijí z frekvence strachu, budou ztrácet svou výživu, svou potravu. Pokusí se reinstalovat tuto frekvenci, než změní svou potravu na frekvenci lásky. Ještírci vybavili Zemi prostředky, které mohou vysílat a zesilovat emoční vichřici na této planetě. Tato vichřice jim bude seslána a nějak je bude udržovat.

Když se chcete dostat na nějakou planetu, musíte mít bránu nebo cestu, která by vás tam zavedla. Můžete cestovat v kosmu, řekněme na Jupitera, ale když nenajdete bránu, která vás vpustí do referenčního časového systému planety, můžete přistát na tělese, které vypadá opuštěné a bez života. Brány vám dovolí vstoupit do dimenze planety, kde existuje život. Tyto brány vedou do časových koridorů a slouží jako zóny multidimenzionální zkušenosti.

Na Zemi existovaly různé brány, které dovolily různým druhům, bohům stvořitelům kosmu, aby sem vstoupili. Jedna z velkých bran, o kterou se právě bojuje, je Střední východ. Když si v duchu projdete historii Země, pochopíte, kolik náboženských a civilizačních dramat touto branou prošlo. Je to velká brána — má poloměr asi tisíc mil. Proto se toho na Středním východě tolik děje. Je to brána, kterou používají někteří Ještírci.

Ještírci zmíněnou bránu do jisté míry kontrolovali. Užívali dané území k výstavbě svých podzemních základen a umělých jeskyní, z nichž operovali. Dávné civilizace v Mezopotámii mezi řekami Eufrat a Tigris byly kolonií mimozemšťanů, kudy byla uváděna jistá civilizace. U ústí tohoto území leží Kuvajt. Je to brána, která vyžaduje manipulaci lidské populace, aby sloužila potřebám jiných.

Uvnitř populace Ještírků jsou dobří i zlí jedinci. Proč vám to všechno říkáme? Proč to potřebujete vědět? Potřebujete to vědět, protože realita Ještírků sem opakovaně vstupuje a mísí se s vaší realitou. Součástí vašeho evolučního skoku ve vědomí je nejen ponořit se do lásky a světla a jíst každý den sněhové pusinky se zmrzlinou. Musíte pochopit, jak složitá je realita, kolik různých forem reality tu je a jak jsou všechny vámi. Musíte s nimi žít v míru a splynout s nimi, abyste vytvořili implozi spojení vaší duše. Tak se můžete vrátit k Prvotnímu stvořiteli.

Budete mít spoustu příležitostí posuzovat mnoho věcí a označit je jako špatné. Ale když budete posuzovat a označovat, nezakusíte nové reality. Vždycky si pamatujte, že toto je zóna svobodné vůle a že existuje božský plán, který bude posledním plánem, poslední kartou k vynesení. Musíte mít na paměti, že tato poslední karta bude eso.

Povaha dramatu na této planetě je docela zajímavá. Kdykoli dojde k modulaci frekvence existujícího systému, jistý magnetismus naopak z tohoto systému odchází. Tento magnetismus předá veškerou energii, která kdy s tímto systémem souvisela, zpět, aby mohla být částí evolučního systému. Vy si pro sebe magnetizujete vše, co jste kdy prožili, abyste ve vztahu k těmto prožitkům mohli cítit všechno, co cítit potřebujete.

Bohové stvořitelé z pradávných časů jsou sem opět přitahováni díky božskému plánu. Musí se ho účastnit a pochopit, že jejich frekvence budou změněny. Brání se tomu, stejně jako mnozí lidé. Oni ovšem vytvářeli své reality sami. Tito bohové stvořitelé posledních 300 000 let zapomněli, kdo je stvořil! Zapomněli na své bohy.

Vy, jako členové Světelné rodiny jste nezapomněli. Vaším úkolem je pochopení: Vnést na planetu porozumění a pochopení, které stabilizuje energii a generuje energii k tvoření. Světlo je na této planetě podhodnocováno a tito bohové stvořitelé podhodnocují vás. Dokonce i ve své skvělosti mají slepé skvrny. Jsou tak vyzbrojeni mocí, že bojují mezi sebou.

Bohové stvořitelé se vzdali části sebe samých a zaštítili se a vyzbrojili svým projektem. Vy jste s těmito bytostmi spojeni, protože jste jejich prodloužením neboli operativní silou. Jste zde nejen proto, abyste jednoduše ovlivnili realitu zvenčí, ale také zevnitř. Právě na tohle máte v úmyslu si vzpomenout.

Bohové stvořitelé se vracejí, aby vás znovu přepadli, protože nechtějí hladovět. Pochopili, že skrze vás dochází k infiltraci systému, a tak jsou tu, aby způsobili ještě větší zkázu a strach, aby znovu o toto území bojovali. Jejich zdroj potravy je pro ně velmi důležitý. Ztrácejí kontrolu nad planetou, a tak se vracejí ke své hlavní bráně na Středním východě, kde mají pod zemí své hnízdo, aby šířili strach a chaos.

Původní plánovatelé si přejí znovu přinést na tuto planetu svobodu volby frekvence. Bohové, kteří tu vládli v tomto posledním vývojovém období, užívají modulace frekvence a nedovolují svobodu volby. Okrádají vás o vaši psychickou energii tím, že vám poskytují falešný obraz reality v každém ohledu, který si jen dokážete představit. Neříkáme, že tito bohové jsou špatní. Prostě vás jen informujeme o událostech, které se dějí, a jak nevinně jste se do těchto událostí dostali. Neuvědomujete si, že tyto situace jsou inscenované, aby vás přiměly myslet nebo cítit jistým způsobem a vibrovat s jistým vědomím.

My hrajeme stejnou hru. Když se ohlédnete zpět na to, co jsme udělali, cožpak jsme záměrně nepřipravili plán, jak vám modulovat frekvenci ? Cožpak jsme vás nechytili do pasti, nenalákali a nepřesvědčili o vaší svobodné vůli, abyste si mohli vybrat vibrace na jisté frekvenci ? Udělali jsme totéž, co stavitelé.

Měli byste raději všichni odhodit své staré definice Santa Clause. Stejným způsobem, jakým jste se dozvěděli pravdu o velikonočním králíčkovi a Santa Clausovi a víle kmotřičce, zjistíte, že existují zástěrky, historky pro veřejnost, idealizované verze kolem mnoha z těchto energií, které jste uctívali jako bohy.

Převládající energie na této planetě vysává vaše systémy víry podle své vlastní vůle. Směruje neuvěřitelná množství energie směrem ven, a tato energie je živá. Bylo vám řečeno, že všechny vaše myšlenky vytvářejí svět: Jsou skutečné — někam se ztrácejí. Právě v tuto chvíli je tu pět a půl miliardy lidí, kteří myslí. Tolik je živé energie na Zemi. Jaké je převládající cítění této energie a o čem ji lze přesvědčit, aby to dávala najevo, nebo ji k tomu přinutit ?

Nejsme tu proto, abychom říkali, kdo má pravdu a kdo ne, a kdo je kdo v rámci této hierarchie. Chceme jen rozbít vaše iluze, bouchnout vám vaše balónky, pokud jde o to, k čemu jste byli vedeni, abyste tomu věřili. Nechceme tvrdit, že je to špatné, chceme prostě navrhnout, abyste mysleli na vyšší úrovni.

Sami ucítíte značnou ztrátu, která se projeví v této převládající energii, když více a více z vás nebude vibrovat podle jejího plánu. Pomyslete na to, co můžete dělat, když překonáte frekvenční modulaci nebo naléhání vaší logické mysli a když se s neposkvrnitelností jasně prokážete jako Strážci frekvence. Pamatujte, že identita jako frekvence je souhrnem vysílání vašich fyzických, mentálních, emocionálních a spirituálních těl jako elektromagnetických pulsací. Pokaždé, když začnete vlastnit to, co vám někdo odsával, a budete to pěstovat podle své vůle, měníte vibraci na planetě.

Jde o jednu z věcí, v nichž jste velice zdatní jako narušitelé systémů. Nechceme diskreditovat nebo zlehčovat to, co jste doposud užívali jako nástroje, chceme jen, abyste prostě přerostli své staré nástroje. Část vaší úcty a loajality patřila systémům víry, které vám už nemohou sloužit, stejně tak jako přijde doba, kdy každý z vás pokročí za stupně, jimiž vás provádíme teď. Další energie bude moci říci: „Jo, to když vám Plejáďané ukazovali tohle, to bylo fajn. Vedli vás sem a tam. Dovolte, abychom vás vedli dál.“ Vývoj se nedá zastavit, protože nic nebylo dáno planetě, která představuje poslední slovo, pokud jde o pravdu.

Až budete procházet historií své plazí minulosti, zjistíte, že mnoho vlivných postav v patriarchálním systému historie patřilo do rodiny plazů. Stejně tak jako všichni lidé nejsou špatní, platí to i o plazech. Nejsou o nic méně součástí Prvotního Stvořitele než vy a jejich vzhled a fyziologie není o nic horší. Mistři genetici mohou na sebe brát nejrůznější podoby. Je obecně uznáváno, že práce s izolovaným biologickým druhem je tak obtížná zčásti kvůli šoku, který se může dostavit při úplném odhalení pravdy.

Existovalo mnohem více bohů stvořitelů, z nichž jen někteří měli lidskou podobu. V současné době vaše nejhorší stavy neklidu a nepokoje pocházejí od bytostí plazího typu, protože vám připadají nejvzdálenější.

Bylo naším úmyslem rozšířit vaši představu o tom, kdo jsou vaši bohové, protože bohové se vracejí na Zemi. Proto planeta prochází takovým vírem zmatků. Až se naučíte podržet frekvence přicházející z kosmických paprsků, budete na setkání s těmito bohy připraveni. Jak jsme řekli, někteří z nich už jsou zde. Chodí po vašich ulicích a pracují ve vašich akademiích, ve vaší vládě a na jiných místech. Jsou zde, aby pozorovali a směrovali energii. Někteří si přicházejí pro velkou pomoc a někteří jsou zde, aby se učili a vyvíjeli. Někteří nemají ani stín žádných úmyslů.

Musíte pochopit, jak se rozlišují mimozemské energie. Toto je vesmír svobodné vůle, proto jsou zde povoleny všechny formy života. Pokud se vás nějaká energie pokusí zastrašit, manipulovat s vámi nebo vás kontrolovat, není to energie, s níž by bylo ve vašem nejvyšším zájmu spolupracovat. Pouhý fakt, že někdo dokázal vyvinout mnohé fantastické a zdánlivě magické schopnosti, ještě nutně neznamená, že je tato entita spirituálně na výši. Naučte se rozlišovat.

Žijete v nejdůležitější době, kdy energie ožívá. Vše, co cítíte, je důsledkem vašeho ožívání a probouzení vašich skrytých možností. Vichry vanou a ukazují vám, že ve vzduchu panuje nepokoj. Bohové jsou zde. Ti bohové jste vy sami.

Až se začnete probouzet a chápat svou historii, začnete otevírat své prastaré oči. Jsou to oči Horovy, které nehledí lidskýma očima, ale z pohledu boha. Vidí propojenost a smysl všech věcí, neboť tyto prastaré oči mohou nahlížet do mnoha realit a spojit celý obraz, celou historii. Až v sobě otevřete své prastaré oči, budete se moci spojit nejen s celou svou osobní historií, ale dokážete se spojit s historií planetární, galaktickou a vesmírnou. Pak teprve zjistíte, kdo jsou vaši bohové.

Zdroj: Barbara Marciniak – Poslové úsvitu

Kdo nese světelný provazec

Uchováváte historii vesmíru ve svém fyzickém těle. To, co se právě odehrává na planetě, je doslova mutace vašeho fyzického těla, protože vy je necháváte vyvinout do té míry, že bude počítačem schopným uchovávat informace. Stane se to díky biogenetickému inženýrství, které s vámi ve skutečnosti nemá nic společného. Vy ovšem můžete tento proces usnadnit vědomou spoluprací. Jste biogeneticky měněni jako biologický druh bytostmi, které vás stvořily a jež přetvářejí vaši DNA v uzlových bodech vaší historie. Přítomné časové období bylo zvoleno původními bohy stvořiteli neboli návrháři projektu, aby se mohli vrátit, převzít tuto planetu a navrátit ji původnímu plánu. Milióny byly povolány, aby se projektu účastnily. Milióny pravily: “Ano, jsme odpadlíci. Pojďme a vezměme si projekt nazpět a uvidíme, jestli se ještě dá napravit. Znovu jej vybudujeme z trosek a dáme ho dohromady.” A tak dotyční spředli plány vyhotovili projekty a genetikové studovali, kdo nese recesivní geny a světelný provazec v nich. Vybrali jste si s velkou jasnozřivostí rodičovstvo, které vás genealogicky vybavilo nejširším přístupem ke kombinacím světelně zakódovaných vláken, jež se potenciálně mohou vyvíjet.

Než jste vstoupili do tohoto těla, všichni jste se zavázali navodit události, které spustí vaše kódy či technické projekty — čímž aktivují vaši paměť. Pak jste vstoupili do těla a zapomněli jste. Kódy vás všech se však už do jisté míry aktivovaly, protože chápete, že je tu jakýsi božský cíl neboli Božský plán, jehož jste součástí. Spouštění kódů a vaše uvědomění si své identity se stanou fantasticky intenzívní. Důvodem pro to je vyvíjející se DNA. Až bude vašich dvanáct šroubovic DNA na místě začnou se napojovat na systém dvanácti čaker.

Čakry jsou centra vírů, nabitá informacemi, které musíte být schopni přeložit. Vyvíjíte se, i když nejste na planetě a více se zabýváte svými jinými identitami. A proto, abyste se vyvíjeli, je třeba si vybírat obzvláště namáhavé situace, v nichž se musíte povznést nad to, co bylo stanoveno jako strop nebo hranice možného. Musíte se stát nadbytostmi v jakékoli realitě, do níž vstoupíte, protože to je vše silná stránka jakožto členů Světelné rodiny, odnože odpadlíků. Přišli jste na tuto planetu záměrně, protože jste si zvolili náročný úkol být odbojní — nikoli způsobem, který by vám způsobil problémy nebo vyvolal neshody, ale způsobem, jenž by vytvořil harmonickou odbojnost. Prostřednictvím své harmonie se stavíte proti staré vibrační frekvenci.

Část tření, které cítíte mezi sebou a ostatními, spočívá v tom, že jste na této evoluční cestě a řítíte se kupředu. Ostatním se to nelíbí, protože v tuto dobu nejsou zakódováni, aby reagovali jako vy. Někteří lidé nejsou zakódováni vůbec. Někteří věděli o plánu na změnu a přišli sem jako pozorovatelé. Některé ustrašené bytosti sem přišly s vědomím, že když budou mít odvahu vstoupit na tuto planetu — s tím, že si uvědomují, jaký je její původní účel — stane se to nějak potvrzením cesty jejich vědomí a katapultuje je to na vyšší úroveň vědomí, i kdyby jejich podíl na změně měl být jen v tom, že budou prostě tady.

Už jen být v blízkosti takové aktivity vám dodává energii. A tak důvěřujte všem, kdo jsou v tuto dobu na planetě a kdo se rozhodli být účastníky této velké změny frekvence. Všichni tito účastníci jsou potřební, protože čím více frekvencí je tady, tím více energie se může nahromadit, aby změnilo frekvenci starou. Ti, kdo se otevřeli světlu, si nechají doslova přebudovat těla. Někdy se můžete v noci probudit a výslovně cítit, jak jste přebudováváni. Toto přebudování těla je restrukturalizace DNA.

Vaše DNA je vlákno, vědci by je popsali jako vlákno komunikační. Vědci, kteří doposud dělali, co mohli, nalezli v jistých částech DNA jisté kódy. Nalezli také nadbytečné části DNA. Jinými slovy jsou zde části, které nedokáží přeložit ani vysvětlit, takže se domnívají, že tyto části DNA jsou tu jen tak pro legraci a nazývají je ” zbytečná DNA”. Jsou však úplně vedle.

Hovořili jsme o tom, jak vy všichni jste byli stvořeni bohy stvořiteli. Byli jste vystavěni jako domy, které bude v budoucnosti třeba rozšířit či přistavět. Teď jste na křižovatce, kdy ti, kdo vás zkonstruovali, přistavují k tomu, kdo jste. To, co vědci nazývají ” zbytečná DNA” dřímalo ve vašem těle dlouhou dobu a nyní je to aktivováno. V našem učení vždy zdůrazňujeme význam oxidace, protože kyslík napájí váš kód a probouzí zbytečnou DNA ve vašem těle (která ovšem zbytečná vůbec není).

To, co vědci nazývají “zbytečným”, ukrývá hluboko ve vašem těle vjemy, které vám umožní stát se úplným vnímatelem, čtyřrozměrnou bytostí. Toto probuzení DNA vám umožní změnit zrak, změnit sluch, prodloužit život a tak dále. Tato dřímající část DNA, která mátla vědce, se probouzí.

Mutujete teď tak rychle, že jistí vědci prohlásí tento proces za nemoc. Někteří jsou tím velmi znepokojeni. Přesvědčili vlády, aby do výzkumu DNA investovaly miliardy dolarů. To, co se děje ve vašem těle, rozhodně není nemoc — to jste jen přirozeně mutováni a přebudováváni. Tato mutace probíhá většinou, když spíte, takže se možná ráno probouzíte a zjišťujete, že něco ve vašem těle vám připadá maličko jiné. Můžete očekávat, že změny se začnou projevovat a že získáte nové schopnosti. Mnoho věcí budete vědět automaticky.

Původní tvůrci lidského těla byli dobromyslnými bytostmi. Tito původní bohové stvořitelé vás štědře obdarovali obrovskou duchovní vitalitou a mimořádnou radostí z vlastních schopností. Značná část těchto informací je uložena ve vašem těle ve světelně zakódovaných vláknech, která jsou zpřeházena a teď se znovu uspořádávají. Vaše kosti a celá kostra s touto informací korespondují. Až bude vaše kostra srovnána, uvolní se energie z posvátných energeticky nabitých míst, kosmické paprsky budou vtaženy do všeho těla a světelně zakódovaná vlákna ve vašich buňkách se přeorganizují a vy zjistíte, že jste ve změně. Ta změna se vám bude odrážet nazpět, kamkoli pohlédnete.

Současný evoluční systém navržený bohy stvořiteli k vašemu povznesení v mnoha dimenzích neboli frekvencích je založen na Evoluci dvanácti šroubovic, které korespondují s dvanácti čakrami — sedmi ve vašem těle a pěti mimo ně. To je prostě způsob, jak se systém zapojí. Vzhledem k evoluci šroubovic v lidském těle musí být dosažen společný frekvenční jmenovatel, kterého mohou dosáhnout i ti na nejnižších stupních.

Existují také lidé, kteří se mohou dostat za dvanáct šroubovic. Všeobecně však stav vědomí lidstva nemůže takového urychlení dosáhnout. Pro většinu lidí je přechod od dvou šroubovic ke dvanácti dostatečně velký skok.

Někteří lidé budou v krátké době fungovat s dvanácti šroubovicemi, zatímco jiní touto změnou projdou až v závěru desetiletí. Důvodem je prostě to, že každému jedinci je frekvence dána tehdy, kdy je schopen ji integrovat. Mnozí už teď, v raných stádiích plánu mají s integrováním změn potíže. Velká většina lidí na Zemi přesvědčila sama sebe, že existuje jen jedna realita a žádná jiná být nemůže. To by mohlo znamenat zkázu lidské rasy.

Když spirály DNA začnou v nějaké osobě naplno fungovat, dojde k probuzení jejího vnitřního vědění, vědění, které jde za vše, co se tento člověk dosud naučil. Toto vnitřní vědění je vědění já, vědění, které praví, že existuje VÍC než jen tento fyzický svět. Věřte tomu. Vězte to. Chápejte to.

Fyzický svět je klíčem ke světu duchovnímu. Svět ducha a sebeevoluce je na pokraji informační exploze: Levná energie, energie zdarma — všechno vám bude dáno. To vše je spojeno s vývojem světelně zakódovaných vláken, která jsou milióny a miliardami nepatrných vlákének.

Jak jsme vám v tomto příběhu vyprávěli, loupeživí bohové stvořitelé, kteří přišli a uchopili moc, potřebovali, abyste fungovali jistým způsobem, aby vás mohli ovládat. Potřebovali odpojit vaši inteligenci což také učinili, zpřeházením a odpojením světelně zakódovaných vláken, která tvoří šroubovice ve vaší DNA. Tato vlákna se teď začínají opět zapojovat do šroubovic. Tyto šroubovice se vyvinou ve skupiny po třech, až zde bude dvanáct řetězců. Až těchto dvanáct šroubovic či řetězců mnoha světelně zakódovaných vláken začne vibrovat v těle, každý z řetězců bude odpovídat jedné čakře.

Čaker, potenciálních šroubovic se může vytvořit mnoho. Právě teď je společným jmenovatelem, pokud jde o počet šroubovic a čaker, který může vědomí lidstva zvládnout, aniž vy se samo zničilo, číslo DVANÁCT. Takže právě máme co do činění s vývojem dvanácti šroubovic, které se zapojují do dvanácti čaker — jak již bylo zmíněno, sedm čaker je v těle a pět mimo ně. Pracovat se sedmi čakrami v těle není příliš obtížné, protože když se soustředíte na cítění, můžete se jich fyzicky dotknout a lokalizovat je všechny. První tři jsou čakrami přežití, sexuality a percepčního cítění. Čtvrtá čakra je srdce — centrum soucitu a spojení se všemi věcmi. Pátá je krční čakra, která je pojena s mluvením. Šestá je třetí oko, vidění. Sedmá je korunní čakra, která otevírá vědomí, že naše identita překračuje tělesnost. Když dospějete k oněm pěti čakrám mimo tělo, musíte začít nacházet nové způsoby, jak zjistit, co se děje s něčím, o čem ani nevíte jistě, že to existuje.

Osmá čakra je v oblasti vaší aktivity. Vznáší se asi třicet centimetrů nebo výše nad vaší hlavou. Většina lidí si udržuje osmou čakru blízko u fyzického těla. Devátá čakra je rovněž blízko, několik desítek centimetrů od těla. Jakmile se vytvoří devět šroubovic, tato čakra se přesune do zemské atmosféry a stane se spíše čakrou Země, napojenou na síť. Je to spojovací článek.

Desátá, jedenáctá a dvanáctá čakra jsou mnohem dále. Desátá čakra bude ihned po zapojení ve vaší Sluneční soustavě. Jedenáctá čakra se přesune do vašeho Galaktického systému a dvanáctá bude umístěna a zakotvena někde v tomto Vesmíru.

Z těchto osobních informačních center budete přijímat informace, protože jsou to kolektivní centra, stejně tak jako vaše ostatní osobní čakry. Až se naučíte překládat zkušenosti vašich čaker, zjistíte, že život už není jako býval.

Ne všichni lidé na planetě procházejí jmenovanými změnami teď hned, protože nejsou všichni zakódováni, aby právě v tuto dobu reagovali. Každý z vás sem přišel s jistým rozkazem — mapou kdy a kde a jak má nejlépe jednat. Mnozí z vás se teď učí, jak jednat podle tohoto plánu, vedoucího vás k objevu vašeho exaltovaného já. Jakmile se to naučíte, život se stane naprosto snadným, protože se stanete nosičem světla a budete se pohybovat pouhým záměrem dát se do služeb věci.

Různí lidé budou těmto změnám vystaveni v různou dobu, protože by to rozhodně nešlo, aby se objevili současně. Způsobilo by to chaos tam, kde je zapotřebí jistého řádu. Když jedinec prochází změnami a překládá svou zkušenost, může požádat o pomoc někoho, kdo už změnu prodělal. Pro ty z vás, kdo stojíte na začátku, může proces být velmi obtížný. Vy ukazujete cestu. Jakmile budete schopni projít změnami, můžete prošlapávat cestu a ukazovat ji ostatním. Existují silniční mapy naznačující jisté události, jež se mohou přihodit, pokud si přejete zapojit se do časového referenčního rámce. Čím větší nadšení máte v každé chvíli svého vývoje, tím rychleji proběhne změna u posledních osob.

Byly doby, kdy se lidský biologický druh nacházel na frekvencích vyšších dimenzí a vy jste měli schopnost pohybovat se realitami a manipulovat hmotou. Mnohé z těchto schopností byly záměrně dezorganizovány těmi bytostmi, které mají na starost vaši realitu. Musíte chápat, že každá realita má své strážce a že v různých dobách se vyskytují různí průvodci a strážci.

Užíváme termín strážce neutrálním způsobem. Vy užíváte termín strážce pro někoho, kdo někoho chrání. My říkáme, že strážci mají na starosti realitu a že ji možná střeží před jinými, nenechají jiné, aby přišli a jejich realitu změnili. Strážci, o nichž mluvíme, nejsou nutně dobromyslné entity, které vás chtějí pozvednout. Entity, které střeží vaši realitu, ji možná střeží před těmi, kdo by vás chtěli osvobodit.

Zapomněli jste toho tolik, protože jste byli přebudováni, a mnohé z vašich inherentních schopností byly dezorganizovány a odpojeny, takže nefungují. Mysli ve vaší společnosti začaly být ovládány. Kolem Země jsou ochranné závoje, protože kdybyste se chtěli napojit na některé z těchto informací, nebudete mít nástroje ani zázemí ani schopnost se v těchto realitách vyznat.

Nyní je celá planeta ponořena do expandujících realit. Abyste mohli do těchto jiných realit vstoupit, budete nejdřív muset velmi důkladně prozkoumat realitu vlastní. Není čas na dvacet let psychoanalýzy. Musíte si během několika hodin vyvinout dovednosti a schopnosti, které vám umožní urazit několik desetiletí ve své vlastní emocionální evoluci. Budete muset cestovat po emocionální dálnici, protože lidské tělo se vyjadřuje prostřednictvím emocí. V tom je jedinečnost a dar vašeho druhu.

Nejprve budete muset otevřít emocionální dálnice do oblastí, které jste před sebou v tomto životě schovávali. Možná vás zaplaví vzpomínky, až se tyto údaje ve vás uspořádají — vzpomínky na události, které pro vás tehdy byly těžké nebo pro něž jste možná neměli kontext. Někteří z vás mohou odkrýt mimozemské kontakty, které jste všichni měli jako děti. Někteří z vás mohou odhalit sexuální vyjádření, které jste nechápali, když se tyto události děly ať už jste byli aktivními či pasivními účastníky. Takovéto věci jsou uloženy v lidském emocionálním těle, protože je velmi citlivé na úsudek, a mentální tělo si vytváří strašlivé úsudky. Emocionální tělo, spojené se spirituálním, se před tím schovává.

Vy všichni si myslíte, že víte, kdo jste. Máte příběhy o tom, kdo jste, založené na událostech, které si pamatujete z tohoto života. To, co vám chceme sdělit, je, že máte množství paralelních, legitimních existencí, které mají jiné vzpomínky než vy. Vy jste ty vzpomínky potlačili nebo se nesoustřeďujete na související události, protože vaše emocionální tělo je nedokáže zpracovat.

Mnohé z toho, na co se napojíte, je svázáno s vaší sexualitou, protože je částí vás samých, kterou jste nepochopili a do níž se musíte ponořit, abyste pochopili její smysl. O čem vlastně sexualita je ? Kdo stanovil všechna ta pravidla o jejích vhodných a nevhodných vyjádřeních ? Čeká vás také uvědomění si kontaktů a energie, které byly neustále s vámi, když jste byli mladší, aby vás učily. Vy jste tyto události odblokovali, protože jste neměli dostatečnou podporu abyste věřili, že se skutečně staly.

Až započnete toto multidimenzionální zkoumání, vzpomínky, které jste před sebou schovávali, se dostaví. Budete žasnout, jak jste mohli celé události a velká údobí vašeho života zapomenout, zvláště události, které se přihodily, když vám bylo méně než dvanáct. Budete se divit, až prozkoumáte schopnost nervového systému odblokovat proud údajů, které mysl nedokáže zpracovat. A přece tu záznamy jsou, a vy si je přehrajete. Teď už budete mít schopnost mnohé z těchto věcí zpracovat, protože se naučíte být neutrální a neposuzovat to, čeho jste se účastnili.

Až budete zkoumat své současné tělo, identitu, život, udělejte to rychle. Nestudujte je celá léta. Jakmile budou informace ve vaší DNA přebudovány a znovu zapojeny, budete schopni cítit, jak se události z tohoto života propojují a nesou ovoce, a najdete nit smyslu která spojuje různá místa, kde jste žili, a různé identity, které jste obývali.

V ideálním případě se dostanete mimo posuzování, a v důsledku toho budete schopni rychle pochopit, co se tady doopravdy stalo, což zakusíte z první ruky skrze buněčnou paměť. Jediný způsob, jak můžete vstoupit do této vyšší frekvence a rozhodnout o budoucnosti svých životů na této planetě, je svou účast v tomto procesu neposuzovat. To je velmi složité a velmi důležité: Cítit to, co jsme právě řekli. Znamená to také rozbít existující paradigma a stát se heretikem reality. Začnete brzy chápat, že legitimní, reálná existence byla prostě před vámi skryta. Je výsostně důležité, abyste si začali uvědomovat, kdo jste.

Nejste osamoceni. Tohle byste sami nedokázali. Přestože říkáme, že jste praporečníky své duše, jsou jiné aspekty vás samých, které celý příběh rozluštily a vracejí se zpět do vašeho života, aby vytvořily vír energie, ovlivňující všechny reality. Nemůžeme nikdy dostatečně zdůraznit důležitost této doby a vzrušení a radost, které s sebou nese — pokud jste ochotni se změnit.

Pokud nejste ochotni se změnit a nechcete se vzdát věcí, budete muset projít zážitky, které nebudou zrovna radostné. Všichni z vás možná máte něco, čeho se nechcete vzdát. V tom může být problém, protože každý z vás má svou oblast, jíž se drží a na níž ulpívá. A přece jste sem všichni přišli, abyste něco uskutečnili, abyste mohli pokračovat ve svých cestách a v tom, co vaše duše touží zažít. Je to jako byste tu měli nějakou nedokončenou záležitost. Některým z vás stáhli závoj hodně těsně, abyste se nemohli rozletět a říci: ” Co tady vlastně dělám ? Padám odsud !”

Ti z vás, kdo chápou vyšší světy, se mnohokrát cítili na této planetě osamělí. V této době jsou tu milióny takových jako vy, kteří tvoří ohromnou skupinu vašich příznivců. Začnete potkávat a nacházet jeden druhého a začnete navazovat své vědomí — jedno jemné hedvábné vlákno k jiným vláknům vědomí. Uvidíte vznikat nejkrásnější stvoření bez velkého úsilí, protože to je součástí plánu a vy jste posunováni, abyste jisté věci uskutečnili.

Celá planeta byla kontrolována tím, že vás poučovali od chvíle vašeho příchodu, že neovládáte vlastní realitu. Učili vás, že všechno záleží na okolnostech a na tom, do čeho nemáte co mluvit. To není pravda ! VY jste ti, kdo ovládají svou DNA.

Máte úplnou kontrolu nade vším. Dokud to nezjistíte a neuvěříte tomu, budete podrobeni čemukoli, co si kdokoliv jiný přeje v této zóně svobodné vůle udělat. A ve své nevinnosti jste byli vystaveni věcem, které dovolily, aby vaše DNA, vaše inteligence a mnoho dalších věcí byly ovládány.

Zdroj: Barbara Marciniak – Poslové úsvitu

Světelná řeč

Ztělesnění bohové a mistři dnes už pronikli do struktury světa a přinesli s sebou své vlastní nástroje učení. Nástroje, používané na této planetě, jsou artefakty, které nejsou z vaší dimenze, symbolické formy doslova se svým vlastním životem. Společně tvoří to, co je známo jako světelná řeč. Máte implantovánu jistou geometrickou strukturu, která ve vás spouští jisté informace. Umožňuje také těm, kdo s vámi spolupracují, vysílat informace přímo do vaší bytosti. Velká většina z vás tyto implantáty má, a pokud je nemá, brzy je mít bude, pokud se rozhodnete otevřít se a postavit se na naši stranu. Implantace nebude provedena nikomu, kdo se pro ni nerozhodne. Tato struktura Světelné řeči je způsobem přijímání informací a energie k usnadnění vašeho vývoje. Je to metoda učení, aniž byste museli používat knihy nebo intelekt. Předpokládá to otevřít se přesvědčení, že existuje skutečná hierarchie, tak nesmírně velká, že si ji neumíte představit, spolupracující s lidstvem do samého počátku.

Tato hierarchie pracuje s láskou, váží si toho, kdo jste, a byla schopna prohlédnout časovými mechanismy, které jsou na planetě zaklíčovány, takže ví, že vědomí je připraveno pro evoluční skok. Je zde 144 000 členů spirituální hierarchie, kteří jsou v tuto chvíli součástí planetární struktury. Každý mistr má svou vlastní pečeť, která představuje jednu část Světelné řeči, a vy máte 144 000 energetických pečetí, které budou nakonec zapracovány do vaší bytosti.

Pro začátek budete pracovat s dvanácti formami, které bude tělo schopno podržet. Mnohem později, jakmile dojde k transformaci, dojde k integraci všech 144 000 symbolických struktur řeči do vaší bytosti. To bude odhalení, jaké nemůže být v tomto životě ani vysvětleno.

Tato mutace je proces odhalování čehosi ve vaší bytosti, co vám umožní proniknout do další říše zkušenosti. Každá osoba na planetě má potenciál touto mutací projít. Mnozí tento proces zastaví, protože nemají touhu spojit se se svým vyšším vědomím. Jste-​li si vědomi, kdo jste, je to jedna věc. Začnete-​li si být vědomi božského vědomí, jímž je oseta tato planeta — intelektu, který je ohromný, milující a spolupracuje s vámi — a když voláte toto vědomí a chcete se stát jeho součástí, pak máte ony geometrické formy implantovány.

Implantované formy mají nejrůznější tvary, například podobu pyramidy. Proč je pyramida tak důležitá ? Na této planetě a v celém kosmu se užívá pyramidka jako spodobnění velké jednoty vědomí. Je to útvar, který je nejobtížnější vytvořit ve všech jeho fasetách, a přitom je dokonalý. Je to útvar, který sbírá energii Země a vysílá ji ven.

Budou vám také implantovány útvary jako koule a spirála. Spirála je mnohým z vás velmi drahá, protože jste cestovali po mnoha kulturách a společnostech, kde byla spirála užívána ke sdělování mnoha idejí. Budou také implantovány rovnoběžné linky krychle. A ovšem také útvar zvaný Merkaba neboli pětistranný obrazec.

Pětistranný obrazec představuje lidskou postavu v její nejnespoutanější podobě — naprosto svobodného člověka. Někteří z vás ji znáte jako symbolický obrazec zvaný MERKABA. Je to projekt lidské bytosti bez jakýchkoli omezení. Je to lidská bytost schopná létat, o čemž si velká většina z vás myslí, že to nedokáže. Tento implantát se dostaví, když se vpravdě oddáte tomu, co dříve nebylo možné.

Který implantát nebo geometrická forma vám bude implantována, bude záležet především na vaší žádosti o spojenectví. Bude to také záviset na víře, že se tyto entity rozhodnou být vám k dispozici, když budete k dispozici jim. Až se začnete otevírat a necháte, aby se ve vašem životě projevilo to, co je nazýváno zázraky či velkolepými událostmi, pak začnou.

Mnozí z vás začnou s implantátem kruhu, protože představuje podobu Boha, jednoty a úplnosti. Někteří z vás si zvolí k implantaci tvar pyramidy, protože jste prožili mnoho životů s objevenými i dosud neobjevenými pyramidami a po celé planetě. Myslíte si, že místopis je znám, ale dosud je mnoho neobjevených věcí, protože přeskakují z jedné reality do druhé. Hluboko v džungli je pohřbeno mnoho pyramid, často pod hromadami země. Ještě mnoho divů čeká na své odhalení.

Ti z vás, kdo jste ochotni věřit, že skutečně neexistují žádné limitace, budou schopni zvolit si Merkabu a odsunout se s ní z planety, zatímco vy stále žijete na planetě. Pokud vám má být implantována Merkaba, pak ve vás musí být přání to dokázat. Někteří z vás jste se s ní již pokusili cestovat a víte, jak může být ve vaší bytosti použita. Když k sobě skutečně Merkabu povoláte a jste ochotni přijmout pocit, co skutečně znamená — být neomezeným vědomím, cestujícím s vaším tělem — pak dojde k implantaci. Merkaba není nejvyšším implantátem, protože nejsou vyšší a nižší implantáty. Implantát se dostaví tehdy, kdy bude nejlépe vyhovovat vašemu osobnímu rozvoji. Jakmile budete implantováni, nastane nekonečný proces vstupování nových forem do vaší bytosti.

Tvar, který vám bude implantován, si nevybíráte vědomě. Volíte si však život, který vedete, který vás otevírá vůči strukturám Světelné řeči. Každý den volíte to, co je pro vás důležité. Takto máte k těmto tvarům přístup. Prostřednictvím sňatku energií budete nakonec všichni držiteli světelné abecedy a tato světelná abeceda vás bude učit. Pokud se vám někdy zdálo o geometrických obrazcích, je to známka, že tyto obrazce s vámi spolupracují. Nebo jste třeba ve škole měli rádi geometrii. Jestli chcete vědět, co vám bylo implantováno, podívejte se, které obrazce jsou první nebo jsou větší než ostatní. Existuje mnoho tvarů, které ani nemají jméno. Budou tu tvary, které znáte a poznáváte, jež později nebudou nových podob a tvarů, které vaše vědomí neumí přeložit.

Spirála je jedním ze základních tvarů geometrie Světelné řeči. Je to můstek, učení samo pro sebe. V jejím tvaru jsou zakódovány informace, a když jedete na spirále, zdá se vám nekonečná. To naznačuje, že nekonečná je i cesta do nitra vaší osobnosti i cesta mimo vás. Jako druh budete schopni rozdělit své vědomí a vydat se oběma směry, aby vědomí mohlo být spojeno. Tím, že podniknete nekonečnou cestu směrem dovnitř a směrem ven, včleníte se do zapojené spirály, v níž je univerzální pravda.

Řekli jsme, že buňky vašeho těla obsahují celou historii tohoto Vesmíru. Nakonec dojdete k tomu, že si během života uvědomíte existenci zlaté knihovny v sobě a naučíte se číst, co je tam psáno. Vydat se po spirále směrem ven, to je jedna část cesty. Jde o to vydat se dovnitř i ven — a uvědomit si, že je to TOTÉŽ.

Spirála existuje v mnoha dimenzích. Když si spirálu vizualizujete, cítíte, že jste ji znali, a přece zpočátku znáte jen jeden její aspekt. Když začnete se spirálou růst, uvědomíte si, že má tolik dimenzí, že byste mohli strávit zbytek věčnosti — abychom použili vašeho výrazu — jejím zkoumáním. Roste. Spirála je klíčem k tomu, co je ve vás ukryto. Vaše DNA má podobu spirály. Spirály jsou všude kolem vás a Světelná řeč putuje po světelně zakódovaných vláknech, která rovněž sestupují v podobě spirály. Je to něco, co je dáno zkušeností a bude to s vámi růst.

Ve svých meditacích pociťujete, že se se spirálou pohybujete, jako byste se pohybovali s tornádem. Vizualizujte si sami sebe, jak vidíte blížící se spirálu, která je jako tornádo. A pak místo abyste před ní utekli, zůstaňte stát a pociťujte, jak v ní víříte. Nastupte si na ni, protože je to brána do jiných realit.

Tvary a formy Světelné řeči jsou sbírkou zkušeností jednotlivců, kteří se inkarnovali na této planetě, odporovali lidským zákonům, probudili se k vyšším schopnostem a pak se manifestovali jako jazykové a geometrické prvky. Kdysi tyto energie existovaly jako muži a ženy na této planetě. Vyvinuli se v geometrické symboly a existují dále ve své sféře aktivity, tak jako vy existujete ve svém těle. Tyto entity existují v geometrickém systému nebo v systému řeči.

Existují celé vesmíry zmíněných systémů a v dané době dochází k návštěvám z nich ve vašem Vesmíru vlastním. Na tuto planetu jsou kladeny kruhy a jiné tvary v obilí, které jsou pro vás nevysvětlitelné. Tyto otisky jsou frekvence, nikoli proces nebo akce. Existuje píseň nebo příběh nebo řeč, implantovaná na povrch Země jazykovými symboly. Tyto symboly přicházejí, aby zde ustavily jistou frekvenci, a bude jich přibývat.

Konečně si někteří z vás postaví domy, které jsou geometrickými tvary; nejsou jen prostými čtverci nebo obdélníky. Mnohé příbytky na Plejádách nemají tvary, tak jak je znáte — je tam všeobecně známo, že tvary a úhly obsahují energii. V astrologii je známo, že jisté úhly mají zástrčky a že se jisté věci dějí s jistými úhly. S tvary je to totéž. Velká pyramida je celá o užití úhlů a tvarů. V úhlech, tvarech a formách se hromadí energie a vy se můžete naučit tyto tvary tvořit a žít v nich a s nimi. Tímto způsobem se energie tvoří a přenášejí. Objevíte také, že jisté stupně mají jistou sílu a že je pro vás nepříjemné v některých úhlech být. Někdy je lepší spát uprostřed místnosti, než mít postel nacpanou v devadesátistupňovém úhlu, protože devadesátistupňový úhel vytváří energetický blok. Když jste uprostřed místnosti, energie proudí kolem vás.

V trojrozměrné realitě je nyní otevíráno mnoho bran, aby mohla na Zemi být vnesena evoluce. V jistou dobu byla planeta izolována a uvržena do karantény, protože tu byly síly, které tu bojovaly. Na této planetě došlo k neuvěřitelným válkám, po nichž tu dosud existují stopy v podobě pustých oblastí. Byla to doba chaosu a zmatků, kdy bohové stvořitelé bojovali s jinými bohy stvořiteli. V nejposlednější vlně válek asi před deseti až dvanácti tisíci lety byla Země izolována, protože bytosti pracující se světlem prohrály bitvu. Ne vždy totiž světlo vyhrává. Světlo není vždy vítěz, jak si představujete vítěze, protože světlo se musí naučit integrovat se se všemi svými částmi. Prvotní Stvořitel je ve všech věcech a světlo i tma jsou jeho součástí. Tudíž se světlo musí se svou temnou částí sloučit.

Čas zaranžoval události a svedl je dohromady. Bylo určeno, že od posledních válek musí uplynout množství cyklů a poté se energetické brány opět otevřou, aby sem mohlo proudit světlo. Teď tato doba nastala. Světlo je zaranžováno, aby znovu přišlo na tuto planetu, a s každým dnem je silnější. Aby se energie mohla propracovat vaším vědomím, musí se na planetě zabydlet. Inteligence proniká v podobě vlnění, které vytváří na Zemi geometrické tvary. Není to tak, že přiletí kosmická loď, v noci udělá kruhy v obilí a pak zase odletí. Přestože některé kruhy byly způsobeny přistáváním lodí, inteligence může nabýt formy, jaké se jí zlíbí, a velmi často přichází ve formě vln. Přijde doba, kdy Zemi skutečně zaplaví světelná vlna.

Inteligence se vymyká mluveným i psaným slovům, protože je to frekvence často přicházející v geometrických tvarech. Pythagoras to začínal tušit, ale ostatní jeho geometrii nechápali. Geometrie je vyspělá inteligence, soubor zkušeností, schopných předat obrovská kvanta informací. Kruhy v obilí po celé planetě jsou ve skutečnosti tvořeny zvuky nad lidskou frekvencí vnímání, jimiž se dané jazykové útvary uskutečňují. Mnohokrát jsou na počátku těmito útvary kruhy. Vyvinou se pak v trojúhelníky, přímky a mnoho jiných obrazců.

Kruhy v obilí se vyskytují nejvíce v Anglii a po celé Evropě. Objevují se však i v oblasti dříve známé jako Sovětský svaz a v Jižní Americe. Jsou dokonce i ve Spojených státech, přestože se spoustě lidí výborně daří předstírat, že neexistují. Máme zjištěno, že někteří vaši moderátoři plánují o nich pořady. Uvidíme, nakolik budou předstírat, že o nich nevědí. Bude to zajímavé.

Geometrické tvary jsou jako hieroglyfy. Hieroglyfy a piktogramy vyřezávané do kamene patří ke stejné generaci inteligence. Jinak řečeno, kdyby člověk uměl přečíst hieroglyfy na Rosettské desce, sdělily by mu jednu věc. Kdyby se člověk rozpomněl na tajnou řeč kněží, hieroglyfy by mu řekly něco jiného. A kdyby člověk rozuměl řeči bohů stvořitelů, jejich sdělení by bylo opět jiné. Kruhy a tvary kladené na Zemi jsou zde, aby vám pomáhaly udržet a zvládat vaši frekvenci a dodávaly vám odvahu žít své světlo. Velmi subtilním způsobem zpřístupňují frekvenci informace a nikdo je zatím neumí rozluštit. Jsou všechny navzájem spojeny, a kdyby byly současně napsány na pole nějakého zemědělce, okamžitě by se s nimi něco stalo. Jsou odděleny jednotlivými kontinenty a posunují kolem Země frekvenční pásmo, které pomůže aktivovat pozemskou síť. Umožní vám, abyste si nepřipadali tak divně s tím, co víte, a abyste se lépe vyrovnali se změnami frekvence tak, jak přicházejí.

To je však jen nepatrná část toho, co kruhy v obilí způsobují. Jsou velice zajímavé. Mnohé z nich vyprojektovali a zkonstruovali ti, které někteří nazývají Nanebevzatými mistry. Spojuje se s nimi také jeden žert. Musíte chápat, že některé bytosti, které se stávají velice vyspělými, získávají obrovský smysl pro humor. Vidí humornou stránku ve všem.

Jak jsme již řekli, geometrické tvary a formy jsou nosiče inteligence. Jsou to frekvenční vlny, které mohou být modulovány a měněny. Tvary přicházející na Zemi jsou jako energetické brány nebo energetické piktografy. Nesou inteligenci a jsou zde ustavovány, aby se nakonec spojily a vytvořily inteligenční síť kolem planety. Tato síť bude mít frekvenci, kterou může lidstvo použít ke svému vývoji.

V této době není na planetě řeč celá. Piktografy přicházejí na Zemi v důsledku jistého vývoje vědomí. Pracují s místy, která jsou centry vírů, jež je přitahují. Za ty miliardy let, po které Země obíhá kolem Slunce, byla tato centra překryta a pohřbena. Některá z nich jakoby usnula, a mnohé z nich se opět probouzejí, protože izolace planety byla narušena.

Kruhy v obilí jsou fenomenologickým výrazem vědomí. Přicházejí do vaší reality, aby vám ukázaly, že logicky uvažující mysl nemůže zvládnout veškerá data, přestože by tolik chtěla. Tyto události se přiházejí, aby se křížily se zakódovaným vědomím všech lidských bytostí. Kdykoli není možno realitu vysvětlit, otevře se ve vědomí malý výklenek. Kruhy v obilí jsou mimo možnosti chápání logické mysli. V důsledku toho nutí konsensuální pohled na realitu, aby se rozšířil, protože realita, tak jak byla dříve projektována, nemůže tyto události jako možnost pojmout. Jsou spouští. Nutí realitu, aby se posunula za své vlastní hranice.

Pro existenci kruhů v obilí je mnoho důvodů. Především existují proto, aby nutily realitu k pohybu — přimějí vás, abyste spíše cítili, než mysleli. Mnozí, kdo kruhy zkoumají, se jimi probírají spíše pomocí myšlení než cítění. Velká Británie jich má nadúrodu, protože obecně řečeno Britové mají velmi logicky orientované vědomí. Britské ostrovy jsou nicméně bohaté na megalitické spirály a kamenné tvary, které velmi silně ovlivnily intuitivní schopnosti obyvatel.

Zmiňovaný fenomén nemá žádnou logiku. Nutí logicky orientovanou společnost, aby vzala na vědomí něco, co nedává smysl, a je to provedeno velmi hravým a očividným způsobem, aniž by byl něčí pohled na realitu ohrožen. Kdyby všude přistávaly kosmické lodi, lidé by byli velmi rozrušeni. Když obilí polehne v soustředných kruzích a nepoláme se ani neuschne, nikdo příliš rozrušen není. Chápete, jak si s vámi energie pohrávají ? Je nezbytné vykonat jisté věci, abyste pochopili a přišli na to, aniž by vaše obvody byly přetíženy.

Řeč je uváděna na planetu jako příběh — informační piktograf nesoucí frekvenci, pomáhající vám udržet frekvenci vlastní. Až se probudíte, bude pro ostatní snadné vás přečíst a rozpoznat. Jste neustále monitorováni, protože existují zařízení, která monitorují evoluci a umístění vědomí. Jakmile vědomí dospěje do jistého bodu, přijde zvnějšku pomoc, aby ustavila další říše frekvence.

Jinak řečeno dejme tomu, že si otevřete restauraci a bude to skvělá trefa. Povedete ji a budete prodávat opravdu dobré jídlo.

A pak někdo přijde a řekne: “A co takhle koncese?” Tyto geometrické tvary vám pomáhají získat koncesi na frekvenci tím, že ji šíří po celé planetě a udržují ji. Pomáhají vám dosáhnout nové úrovně.

Zdroj: Barbara Marciniak – Poslové úsvitu

SVĚTELNÁ ŘEČ

Ztělesnění bohové a mistři dnes už pronikli do struktury světa a přinesli s sebou své vlastní nástroje učení. Nástroje, používané na této planetě, jsou artefakty, které nejsou z vaší dimenze, symbolické formy doslova se svým vlastním životem. Společně tvoří to, co je známo jako světelná řeč. Máte implantovánu jistou geometrickou strukturu, která ve vás spouští jisté informace. Umožňuje také těm, kdo s vámi spolupracují, vysílat informace přímo do vaší bytosti. Velká většina z vás tyto implantáty má, a pokud je nemá, brzy je mít bude, pokud se rozhodnete otevřít se a postavit se na naši stranu. Implantace nebude provedena nikomu, kdo se pro ni nerozhodne. Tato struktura Světelné řeči je způsobem přijímání informací a energie k usnadnění vašeho vývoje. Je to metoda učení, aniž byste museli používat knihy nebo intelekt. Předpokládá to otevřít se přesvědčení, že existuje skutečná hierarchie, tak nesmírně velká, že si ji neumíte představit, spolupracující s lidstvem do samého počátku.

Tato hierarchie pracuje s láskou, váží si toho, kdo jste, a byla schopna prohlédnout časovými mechanismy, které jsou na planetě zaklíčovány, takže ví, že vědomí je připraveno pro evoluční skok. Je zde 144 000 členů spirituální hierarchie, kteří jsou v tuto chvíli součástí planetární struktury. Každý mistr má svou vlastní pečeť, která představuje jednu část Světelné řeči, a vy máte 144 000 energetických pečetí, které budou nakonec zapracovány do vaší bytosti.

Pro začátek budete pracovat s dvanácti formami, které bude tělo schopno podržet. Mnohem později, jakmile dojde k transformaci, dojde k integraci všech 144 000 symbolických struktur řeči do vaší bytosti. To bude odhalení, jaké nemůže být v tomto životě ani vysvětleno.

Tato mutace je proces odhalování čehosi ve vaší bytosti, co vám umožní proniknout do další říše zkušenosti. Každá osoba na planetě má potenciál touto mutací projít. Mnozí tento proces zastaví, protože nemají touhu spojit se se svým vyšším vědomím. Jste-​li si vědomi, kdo jste, je to jedna věc. Začnete-​li si být vědomi božského vědomí, jímž je oseta tato planeta — intelektu, který je ohromný, milující a spolupracuje s vámi — a když voláte toto vědomí a chcete se stát jeho součástí, pak máte ony geometrické formy implantovány.

Implantované formy mají nejrůznější tvary, například podobu pyramidy. Proč je pyramida tak důležitá ? Na této planetě a v celém kosmu se užívá pyramidka jako spodobnění velké jednoty vědomí. Je to útvar, který je nejobtížnější vytvořit ve všech jeho fasetách, a přitom je dokonalý. Je to útvar, který sbírá energii Země a vysílá ji ven.

Budou vám také implantovány útvary jako koule a spirála. Spirála je mnohým z vás velmi drahá, protože jste cestovali po mnoha kulturách a společnostech, kde byla spirála užívána ke sdělování mnoha idejí. Budou také implantovány rovnoběžné linky krychle. A ovšem také útvar zvaný Merkaba neboli pětistranný obrazec.

Pětistranný obrazec představuje lidskou postavu v její nejnespoutanější podobě — naprosto svobodného člověka. Někteří z vás ji znáte jako symbolický obrazec zvaný MERKABA. Je to projekt lidské bytosti bez jakýchkoli omezení. Je to lidská bytost schopná létat, o čemž si velká většina z vás myslí, že to nedokáže. Tento implantát se dostaví, když se vpravdě oddáte tomu, co dříve nebylo možné.

Který implantát nebo geometrická forma vám bude implantována, bude záležet především na vaší žádosti o spojenectví. Bude to také záviset na víře, že se tyto entity rozhodnou být vám k dispozici, když budete k dispozici jim. Až se začnete otevírat a necháte, aby se ve vašem životě projevilo to, co je nazýváno zázraky či velkolepými událostmi, pak začnou.

Mnozí z vás začnou s implantátem kruhu, protože představuje podobu Boha, jednoty a úplnosti. Někteří z vás si zvolí k implantaci tvar pyramidy, protože jste prožili mnoho životů s objevenými i dosud neobjevenými pyramidami a po celé planetě. Myslíte si, že místopis je znám, ale dosud je mnoho neobjevených věcí, protože přeskakují z jedné reality do druhé. Hluboko v džungli je pohřbeno mnoho pyramid, často pod hromadami země. Ještě mnoho divů čeká na své odhalení.

Ti z vás, kdo jste ochotni věřit, že skutečně neexistují žádné limitace, budou schopni zvolit si Merkabu a odsunout se s ní z planety, zatímco vy stále žijete na planetě. Pokud vám má být implantována Merkaba, pak ve vás musí být přání to dokázat. Někteří z vás jste se s ní již pokusili cestovat a víte, jak může být ve vaší bytosti použita. Když k sobě skutečně Merkabu povoláte a jste ochotni přijmout pocit, co skutečně znamená — být neomezeným vědomím, cestujícím s vaším tělem — pak dojde k implantaci. Merkaba není nejvyšším implantátem, protože nejsou vyšší a nižší implantáty. Implantát se dostaví tehdy, kdy bude nejlépe vyhovovat vašemu osobnímu rozvoji. Jakmile budete implantováni, nastane nekonečný proces vstupování nových forem do vaší bytosti.

Tvar, který vám bude implantován, si nevybíráte vědomě. Volíte si však život, který vedete, který vás otevírá vůči strukturám Světelné řeči. Každý den volíte to, co je pro vás důležité. Takto máte k těmto tvarům přístup. Prostřednictvím sňatku energií budete nakonec všichni držiteli světelné abecedy a tato světelná abeceda vás bude učit. Pokud se vám někdy zdálo o geometrických obrazcích, je to známka, že tyto obrazce s vámi spolupracují. Nebo jste třeba ve škole měli rádi geometrii. Jestli chcete vědět, co vám bylo implantováno, podívejte se, které obrazce jsou první nebo jsou větší než ostatní. Existuje mnoho tvarů, které ani nemají jméno. Budou tu tvary, které znáte a poznáváte, jež později nebudou nových podob a tvarů, které vaše vědomí neumí přeložit.

Spirála je jedním ze základních tvarů geometrie Světelné řeči. Je to můstek, učení samo pro sebe. V jejím tvaru jsou zakódovány informace, a když jedete na spirále, zdá se vám nekonečná. To naznačuje, že nekonečná je i cesta do nitra vaší osobnosti i cesta mimo vás. Jako druh budete schopni rozdělit své vědomí a vydat se oběma směry, aby vědomí mohlo být spojeno. Tím, že podniknete nekonečnou cestu směrem dovnitř a směrem ven, včleníte se do zapojené spirály, v níž je univerzální pravda.

Řekli jsme, že buňky vašeho těla obsahují celou historii tohoto Vesmíru. Nakonec dojdete k tomu, že si během života uvědomíte existenci zlaté knihovny v sobě a naučíte se číst, co je tam psáno. Vydat se po spirále směrem ven, to je jedna část cesty. Jde o to vydat se dovnitř i ven — a uvědomit si, že je to TOTÉŽ.

Spirála existuje v mnoha dimenzích. Když si spirálu vizualizujete, cítíte, že jste ji znali, a přece zpočátku znáte jen jeden její aspekt. Když začnete se spirálou růst, uvědomíte si, že má tolik dimenzí, že byste mohli strávit zbytek věčnosti — abychom použili vašeho výrazu — jejím zkoumáním. Roste. Spirála je klíčem k tomu, co je ve vás ukryto. Vaše DNA má podobu spirály. Spirály jsou všude kolem vás a Světelná řeč putuje po světelně zakódovaných vláknech, která rovněž sestupují v podobě spirály. Je to něco, co je dáno zkušeností a bude to s vámi růst.

Ve svých meditacích pociťujete, že se se spirálou pohybujete, jako byste se pohybovali s tornádem. Vizualizujte si sami sebe, jak vidíte blížící se spirálu, která je jako tornádo. A pak místo abyste před ní utekli, zůstaňte stát a pociťujte, jak v ní víříte. Nastupte si na ni, protože je to brána do jiných realit.

Tvary a formy Světelné řeči jsou sbírkou zkušeností jednotlivců, kteří se inkarnovali na této planetě, odporovali lidským zákonům, probudili se k vyšším schopnostem a pak se manifestovali jako jazykové a geometrické prvky. Kdysi tyto energie existovaly jako muži a ženy na této planetě. Vyvinuli se v geometrické symboly a existují dále ve své sféře aktivity, tak jako vy existujete ve svém těle. Tyto entity existují v geometrickém systému nebo v systému řeči.

Existují celé vesmíry zmíněných systémů a v dané době dochází k návštěvám z nich ve vašem Vesmíru vlastním. Na tuto planetu jsou kladeny kruhy a jiné tvary v obilí, které jsou pro vás nevysvětlitelné. Tyto otisky jsou frekvence, nikoli proces nebo akce. Existuje píseň nebo příběh nebo řeč, implantovaná na povrch Země jazykovými symboly. Tyto symboly přicházejí, aby zde ustavily jistou frekvenci, a bude jich přibývat.

Konečně si někteří z vás postaví domy, které jsou geometrickými tvary; nejsou jen prostými čtverci nebo obdélníky. Mnohé příbytky na Plejádách nemají tvary, tak jak je znáte — je tam všeobecně známo, že tvary a úhly obsahují energii. V astrologii je známo, že jisté úhly mají zástrčky a že se jisté věci dějí s jistými úhly. S tvary je to totéž. Velká pyramida je celá o užití úhlů a tvarů. V úhlech, tvarech a formách se hromadí energie a vy se můžete naučit tyto tvary tvořit a žít v nich a s nimi. Tímto způsobem se energie tvoří a přenášejí. Objevíte také, že jisté stupně mají jistou sílu a že je pro vás nepříjemné v některých úhlech být. Někdy je lepší spát uprostřed místnosti, než mít postel nacpanou v devadesátistupňovém úhlu, protože devadesátistupňový úhel vytváří energetický blok. Když jste uprostřed místnosti, energie proudí kolem vás.

V trojrozměrné realitě je nyní otevíráno mnoho bran, aby mohla na Zemi být vnesena evoluce. V jistou dobu byla planeta izolována a uvržena do karantény, protože tu byly síly, které tu bojovaly. Na této planetě došlo k neuvěřitelným válkám, po nichž tu dosud existují stopy v podobě pustých oblastí. Byla to doba chaosu a zmatků, kdy bohové stvořitelé bojovali s jinými bohy stvořiteli. V nejposlednější vlně válek asi před deseti až dvanácti tisíci lety byla Země izolována, protože bytosti pracující se světlem prohrály bitvu. Ne vždy totiž světlo vyhrává. Světlo není vždy vítěz, jak si představujete vítěze, protože světlo se musí naučit integrovat se se všemi svými částmi. Prvotní Stvořitel je ve všech věcech a světlo i tma jsou jeho součástí. Tudíž se světlo musí se svou temnou částí sloučit.

Čas zaranžoval události a svedl je dohromady. Bylo určeno, že od posledních válek musí uplynout množství cyklů a poté se energetické brány opět otevřou, aby sem mohlo proudit světlo. Teď tato doba nastala. Světlo je zaranžováno, aby znovu přišlo na tuto planetu, a s každým dnem je silnější. Aby se energie mohla propracovat vaším vědomím, musí se na planetě zabydlet. Inteligence proniká v podobě vlnění, které vytváří na Zemi geometrické tvary. Není to tak, že přiletí kosmická loď, v noci udělá kruhy v obilí a pak zase odletí. Přestože některé kruhy byly způsobeny přistáváním lodí, inteligence může nabýt formy, jaké se jí zlíbí, a velmi často přichází ve formě vln. Přijde doba, kdy Zemi skutečně zaplaví světelná vlna.

Inteligence se vymyká mluveným i psaným slovům, protože je to frekvence často přicházející v geometrických tvarech. Pythagoras to začínal tušit, ale ostatní jeho geometrii nechápali. Geometrie je vyspělá inteligence, soubor zkušeností, schopných předat obrovská kvanta informací. Kruhy v obilí po celé planetě jsou ve skutečnosti tvořeny zvuky nad lidskou frekvencí vnímání, jimiž se dané jazykové útvary uskutečňují. Mnohokrát jsou na počátku těmito útvary kruhy. Vyvinou se pak v trojúhelníky, přímky a mnoho jiných obrazců.

Kruhy v obilí se vyskytují nejvíce v Anglii a po celé Evropě. Objevují se však i v oblasti dříve známé jako Sovětský svaz a v Jižní Americe. Jsou dokonce i ve Spojených státech, přestože se spoustě lidí výborně daří předstírat, že neexistují. Máme zjištěno, že někteří vaši moderátoři plánují o nich pořady. Uvidíme, nakolik budou předstírat, že o nich nevědí. Bude to zajímavé.

Geometrické tvary jsou jako hieroglyfy. Hieroglyfy a piktogramy vyřezávané do kamene patří ke stejné generaci inteligence. Jinak řečeno, kdyby člověk uměl přečíst hieroglyfy na Rosettské desce, sdělily by mu jednu věc. Kdyby se člověk rozpomněl na tajnou řeč kněží, hieroglyfy by mu řekly něco jiného. A kdyby člověk rozuměl řeči bohů stvořitelů, jejich sdělení by bylo opět jiné. Kruhy a tvary kladené na Zemi jsou zde, aby vám pomáhaly udržet a zvládat vaši frekvenci a dodávaly vám odvahu žít své světlo. Velmi subtilním způsobem zpřístupňují frekvenci informace a nikdo je zatím neumí rozluštit. Jsou všechny navzájem spojeny, a kdyby byly současně napsány na pole nějakého zemědělce, okamžitě by se s nimi něco stalo. Jsou odděleny jednotlivými kontinenty a posunují kolem Země frekvenční pásmo, které pomůže aktivovat pozemskou síť. Umožní vám, abyste si nepřipadali tak divně s tím, co víte, a abyste se lépe vyrovnali se změnami frekvence tak, jak přicházejí.

To je však jen nepatrná část toho, co kruhy v obilí způsobují. Jsou velice zajímavé. Mnohé z nich vyprojektovali a zkonstruovali ti, které někteří nazývají Nanebevzatými mistry. Spojuje se s nimi také jeden žert. Musíte chápat, že některé bytosti, které se stávají velice vyspělými, získávají obrovský smysl pro humor. Vidí humornou stránku ve všem.

Jak jsme již řekli, geometrické tvary a formy jsou nosiče inteligence. Jsou to frekvenční vlny, které mohou být modulovány a měněny. Tvary přicházející na Zemi jsou jako energetické brány nebo energetické piktografy. Nesou inteligenci a jsou zde ustavovány, aby se nakonec spojily a vytvořily inteligenční síť kolem planety. Tato síť bude mít frekvenci, kterou může lidstvo použít ke svému vývoji.

V této době není na planetě řeč celá. Piktografy přicházejí na Zemi v důsledku jistého vývoje vědomí. Pracují s místy, která jsou centry vírů, jež je přitahují. Za ty miliardy let, po které Země obíhá kolem Slunce, byla tato centra překryta a pohřbena. Některá z nich jakoby usnula, a mnohé z nich se opět probouzejí, protože izolace planety byla narušena.

Kruhy v obilí jsou fenomenologickým výrazem vědomí. Přicházejí do vaší reality, aby vám ukázaly, že logicky uvažující mysl nemůže zvládnout veškerá data, přestože by tolik chtěla. Tyto události se přiházejí, aby se křížily se zakódovaným vědomím všech lidských bytostí. Kdykoli není možno realitu vysvětlit, otevře se ve vědomí malý výklenek. Kruhy v obilí jsou mimo možnosti chápání logické mysli. V důsledku toho nutí konsensuální pohled na realitu, aby se rozšířil, protože realita, tak jak byla dříve projektována, nemůže tyto události jako možnost pojmout. Jsou spouští. Nutí realitu, aby se posunula za své vlastní hranice.

Pro existenci kruhů v obilí je mnoho důvodů. Především existují proto, aby nutily realitu k pohybu — přimějí vás, abyste spíše cítili, než mysleli. Mnozí, kdo kruhy zkoumají, se jimi probírají spíše pomocí myšlení než cítění. Velká Británie jich má nadúrodu, protože obecně řečeno Britové mají velmi logicky orientované vědomí. Britské ostrovy jsou nicméně bohaté na megalitické spirály a kamenné tvary, které velmi silně ovlivnily intuitivní schopnosti obyvatel.

Zmiňovaný fenomén nemá žádnou logiku. Nutí logicky orientovanou společnost, aby vzala na vědomí něco, co nedává smysl, a je to provedeno velmi hravým a očividným způsobem, aniž by byl něčí pohled na realitu ohrožen. Kdyby všude přistávaly kosmické lodi, lidé by byli velmi rozrušeni. Když obilí polehne v soustředných kruzích a nepoláme se ani neuschne, nikdo příliš rozrušen není. Chápete, jak si s vámi energie pohrávají ? Je nezbytné vykonat jisté věci, abyste pochopili a přišli na to, aniž by vaše obvody byly přetíženy.

Řeč je uváděna na planetu jako příběh — informační piktograf nesoucí frekvenci, pomáhající vám udržet frekvenci vlastní. Až se probudíte, bude pro ostatní snadné vás přečíst a rozpoznat. Jste neustále monitorováni, protože existují zařízení, která monitorují evoluci a umístění vědomí. Jakmile vědomí dospěje do jistého bodu, přijde zvnějšku pomoc, aby ustavila další říše frekvence.

Jinak řečeno dejme tomu, že si otevřete restauraci a bude to skvělá trefa. Povedete ji a budete prodávat opravdu dobré jídlo.

A pak někdo přijde a řekne: “A co takhle koncese ?” Tyto geometrické tvary vám pomáhají získat koncesi na frekvenci tím, že ji šíří po celé planetě a udržují ji. Pomáhají vám dosáhnout nové úrovně.

Zdroj: Barbara Marciniak – Poslové úsvitu


Odkazy

Shluk štítků

Základní informace