Barbara J. Marciniak

Barbara J. Marciniak

Vzdávám čest všem odvážným, kteří mají chuť nově definovat samu podstatu existence a pomoci vytvořit nová pravidla hry.
()

Barbara J. Marciniak je mezinárodně uznávané medium ze Severní Karolímy. Duchovní spojení () s mimozemšťany — Plejáďany navázala v květnu 1988.

jsou kolektiv multidimenzionálních duchovních bytostí, ze souhvězdí Plejád a prostřednictvím Barbary Marciniak k nám promlouvají,aby pomohli lidstvu zvládnout proces duchovní transformace v letech směřujících k prosinci 2012. Jejich charakteristický styl v sobě snoubí vtip a moudrost, zdravý rozum a kosmické vědění, jejich učení podněcuje k tvořivému myšlení a osobnímu posílení a bývá přirovnáváno k domorodému šamanismu.

Barbara J. Marciniak během let natočila s Plejáďany několik set pásků, které postupně vyšly v mnoha zemích v knižní podobě. Bestsellery se staly Poslové úsvitu, Cesta posílení, Světelná rodina, .

Barbara J. Marciniak je držitelkou titulu bakalář sociálních věd a redaktorkou čtvrtletníku The Pleiadian Times. Její cesty po světě, astrologické studie a život zasvěcený alternativnímu a svobodnému myšlení prohlubují její vnitřní pochopení informací, které jako médium zprostředkovává.

Pokud máte zájem, navštivte www​.pleiadians​.com.


Odkazy

Shluk štítků

Základní informace