Axiotonální linie

Na zemi i nebi je více věcí, o kterých jsi ani nesnil ” (W. Shakespeare, Hamlet, dějství první, scéna pátá)

Kolikrát v životě jste slyšeli, že “…jsou věci mezi nebem a zemí”? Kolikrát v životě jste řekli, že “…jsou věci mezi nebem a zemí”?

Všichni podvědomě víme, že skutečně jsou věci mezi nebem a Zemí. Řadili jsme sem vždy to, co jsme neuměli svými pěti smysly a logickou myslí uchopit, či vysvětlit.

A když si vzpomenete, tak zjistíte, že to bylo vždy z vašeho pohledu tak trochu zázračné. Nevysvětlitelná uzdravení, neuvěřitelná setkání, nečekané štěstí, na první pohled, …. a tak byste mohli pokračovat ještě dlouho než byste si vybavili, co všechno jste přiřadili k tomu „ ..mezi nebem a Zemí“.

Dnes už vím, že mezi nebem a zemí a všude kolem nás, jsou i axiotonální linie, které spojují lidské bytosti s ostatními bytostmi a mezi sebou navzájem. Jsou to linie, které nesou a informace. Jsou to linie, které nám umožňují spojit se s léčivými frekvencemi, s informacemi pro transformaci a regeneraci našich těl a myslí. Spojení s těmito liniemi nám také umožní pochopit náš životním potenciál a můžeme ho pak nejen naplnit, ale a rozšířit.

Podle The Book of Knowledge: The Keys of Enoch od J. J. Hurtaka, Klíč 3.1.7: jsou součástí páté rozměrové oběžné soustavy kombinující barvu a zvuk a jsou využívány k tomu, že je z celého těla vedena základní nutná pro regenerační funkce při vývoji lidského organismu. Na druhé straně fungují ještě před svým možným působením na energii lidstva. Navíc spojují dohromady veškeré důležité tónové vibrace ovládající každou osu a veškeré ultrazvukové působení spojené s léčivými barvami (HealingR), které souvisí s každým jednotlivým tónem a znásobuje je. Z tohoto důvodu mohou být axiotonální linie využity ke kompletní regeneraci jakéhokoliv orgánu …

Další objasnění axiotonálních linií lze nalézt v knize Esoteric Acupuncture od Dr. Mikio Sankeye. Podle doktora Sankeye: Existuje masivní vzájemně propojené síťové pracovní schéma neboli systematizovaný (energetický) proud po celé sluneční soustavě vzájemně propojující veškeré hvězdy a planety celého našeho vesmíru. Toto vzájemné propojení se rozšiřuje do dalších slunečních systémů mimo náš … Axiotonální linie se považují za energetické dráhy uspořádané síťovým způsobem, které jsou podobné pavučinám, ale existují mimo energetické silové pole každého člověka. Některé z těchto axiotonálních sítí se nacházejí blízko povrchu , zatímco jiné se šíří ven, aby se napojily na různé planetární, sluneční, galaktické a další vesmírné systémy.

Zpracováno s využitím webových stránek Gene Ang, Ph.D. , certifikovaného praktika ® a The ®.

Odborný překlad PaedDr. Eva Štěpová


Odkazy

Shluk štítků

Základní informace