Attractor Field Technique

Terapie přitahovacích polí

Všechno, co nás obklopuje je . Každá má svou frekvenci a svůj rytmus. I myšlenky a emoce vytvářejí energii o různých frekvencích. Souhrn myšlenek vytváří určité energetické pole a každému energetickému poli odpovídá jistý energetický kontext neboli úroveň vědomí. Pokud převažují pozitivní myšlenky, nestávají se nám takové věci jako úrazy, nehody, jsme zdraví. Naše úroveň vědomí, která je závislá od energetického pole našich myšlenek je vlastně takový „přitahovač“ (attraktor) — neviditelný zdroj, stojící za událostmi, které se v našem životě dějí a které je možné sledovat. Energetický obsah naší mysli je příčinou toho, co se děje v našem životě, ať už jsou to události dobré či špatné.

 vychází ze základního předpokladu, že každý je za stav svého života a fyzického bytí zodpovědný. Výzkumy a studie vědců jako např. Z. H. Cho, Ch. Shang, R. Sheldrake, E. R. Hawkins, potvrzují, že myšlenky tvoří a ovlivňují naši realitu. Výzkum Erica Kandela vyústil dokonce v r. 2000 k udělení Nobelovy ceny za medicínu. Přesvědčivě prokázal, že vytvoření jediné myšlenky vyvolává proces, při kterém jsou vyjádřeny a potlačeny geny a uvolňují se chemické látky a hormony, což vede k růstu nebo plasticitě nervů v CNS. To znamená, že naše myšlenky mění naše těla. Energie našich myšlenek působí na energii meridiánů, která je v klasické čínské medicíně popsána jako životní síla Čchi. Odtud pramení spojení mysl — tělo. Jinými slovy spojení těla a mysli představuje systém meridiánů a naše myšlenky, přesvědčení a emoce vytváří energii, která ovlivňuje imunitní systém a celé fyzické bytí.

Dr. Kurt R. Ebert - autor AFT - Attractor Field Technique - Terapie přitahovacích polí

Dr. Kurt R. Ebert — autor AFT — Terapie přitahovacích polí

Dr. Ebertem byly vyvinuty předpisy – sled poťuků na meridiánové body. Těchto předpisů je okolo 450 a působí na rozličné nemoci od běžného nachlazení až třeba po rakovinu.

Tyto předpisy upravují energii meridiánů a umožňují zrušit energetická pole, která jsou příčinou mentálních i fyzických problémů. Úrovně vědomí rozpracoval a podrobně popsal Dr. Hawkins ve své knize „Síla versus moc“ (bohužel dosud u nás nepřeloženo). Tento autor prováděl 25 let rozsáhlé výzkumy a testoval velké množství lidí. Na základě svých zkušeností vypracoval tabulku zvanou “Mapa uvědomění,“ kterou AFT ve své práci používá.

Dr. Hawkins vycházel z předpokladu, že naše energie se nachází na škále od 0 — 1000 (= nejvyšší energetické vibrace). Čím vyvinutější jsme duchovně, tím větší energii dokážeme generovat. Velká většina lidí se nachází pod úrovní 200. Myšlenky nižší než 200 jsou zraňující, katabolické, nepodporující život. Čím níže jsme, tím hůře se cítíme. To na jaké úrovni se právě nacházíme, nám pomáhá odhalit kineziologické testování svalů. Kineziologický test dokazuje, že spojení mezi myslí a tělem je okamžité. Pozitivní myšlenky nás posilují a naopak negativní nás oslabují.

Dr. Kurt. R. Ebert je doktor klinické neuropsychologie, bývalý ředitel Oddělení klinické neuropsychologie na Temple University Hospital a Výzkumné divize studia rodiny na psychiatrickém oddělení University of Pennsylvania v USA.

Acupuncture4TheMind — Akupunktura pro mysl — A4M.

Na světě je zatím málo těch, kteří slyšeli nebo četli o Acupuncture4TheMind — Akupunktuře pro mysl. Tento název zní dosti šíleně, neuvěřitelně a nepravděpodobně. Jak je možné něco takového tvrdit, natož dělat? Vysvětlení tvůrce této techniky Dr. R. Kurta Eberta, promovaného klinického neuropsychologa je, jak sám píše, sice spíše technické a abstraktní, ale chtěla bych se s vámi o ně podělit.

Jak víte, kdo jste? Máte vzpomínky, které jsou záznamem o tom, kde jste byli a co jste dělali, ale nejsou vámi, jsou to záznamy o tom, co bylo.

Jste. Jste vědomí. Naše uvědomění je ve skutečnosti vše, co máme. Naše uvědomění je jak vidíme a zažíváme život, sebe a druhé. Pokud chceme změnit naše reakce na věci, musíme své uvědomění znovu zaměřit a přeorientovat. Naše uvědomování je to, co se děje v naší mysli.

Mysl není hmotná, hmatatelná věc. Není to ani nervy nebo něco fyzického v našich buňkách. Mysl není hmatatelná, protože mysl je ve skutečnosti energetický úkaz. Energetické síly mysli zaměřují naše uvědomění. Energetická pole, na která se odvolávám, jsou přitahovací pole vědomí. Tento pojem zavedl Dr. David Hawkins ve své vynikající práci (knize) Síla versus moc. Víme, že máme mysl, protože si uvědomujeme. Naše uvědomění je ve skutečnosti vše, co máme. Díky němu se cítíme jedineční. Proces uvědomování začíná pocity. Simultánně s pocitem probíhá automatická selekce energetických filtrů, které propojují myšlenku se zkušeností tak, aby odpovídaly našim pocitům. Filtry vymezují rozsah naší mysli a navozují biochemické procesy, které mění fyzické funkce. Filtry jsou něco obdobného jako “klapky na oči”, které se nasazují koním, aby se zúžil jejich zorný úhel. Klapky jsou zařízením, které zraku koně omezí výhled, aby se soustředil pouze na to, co je před ním. Naše energetické filtry omezují naše vnímání a rozsah emocí, které zažíváme. S některými filtry, které máme, jsme se již narodili, do jiných se naladíme přes zkušenosti, které získáváme během svého života. Ať jsme je získali jakkoliv, mysl může vybírat pouze z možností, které jsou jí dostupné. V mysli probíhá současně více procesů. Procesy se jeví jako účelné, ale jsou neosobní a neúmyslné. Jsou pouze způsobem, jakým naše mysl zaměřuje naše uvědomění. Kdyby neexistovala nějaká metoda zaměřování pozornosti naší mysli, toulala by naše mysl všude možně. Některé procesy mysli se vztahují k vnímání a využívání minulosti. Minulost používáme k tomu, abychom dali význam našim současným zážitkům a dokázali jsme odhadnout ty budoucí. Další procesy se vztahují k důvěře a jiné zase určují to, jak si budeme vykládat to, co se kolem nás děje a jak na to budeme reagovat.

To, čemu věříme, v čem vidíme hodnotu a co děláme, je výsledkem filtrů, které máme k dispozici. Tyto filtry udržují a zvěčňují emoce a reakce, které spustily (prvotně umožnily) jejich výběr. Vytvářejí téměř nezastavitelný koloběh zpětných reakcí. Aby se dal tento koloběh zastavit a mohli jste změnit svůj život, musíte nejen snížit intenzitu emocí, ale i změnit filtry. Filtry nás nalaďují na pruhy energetického spektra (podobného duze), které věda nedokáže měřit. Podobně jako nedokáže měřit temnou hmotu a temnou energii. Podle dedukcí temná hmota a temná energie existují, protože to, co věda měřit dokáže, platí pro pouhých 5% z toho, co ve vesmíru je. Mysl je také neměřitelná. Dokážeme pozorovat změny v mozku, které se vztahují ke změněným stavům vědomí, jako je meditace, ale nedokážeme přímo pozorovat nebo měřit mysl. Mysl je arénou mystiků a těch, kdo studují změněné stavy vědomí. Robert Monroe ve své knize The Ultimate Journey (v češtině pod názvem Návrat k pramenům) popisuje energetické spektrum, na které se mysl nalaďuje. Monroe se proslavil svou prací o změněných stavech vědomí a je vynálezcem “hemi-​sync” technologie, která se používá v meditaci.

Je těžké se sám změnit, protože energetické procesy, které řídí uvědomění jsou mimo naše vědomé uvědomění. Zjevný je pouze výsledek těchto procesů. Je to důvod, proč logika, rozum a sama vědomá kontrola jsou méně účinné, než měnit se duchovními metodami. Duchovní aktivity slaďují mysl s energiemi, které mohou postupně dokázat změnit emoce a reakce. Tento pomalý a náročný proces je až na pár výjimek mimo schopnosti většiny lidí. Soustavné nalaďování mysli násilím nebo vůlí vyžaduje cílevědomé soustředění se na jeden záměr, a to většina lidí nedokáže udržet.Je to jako plavat proti proudu v rychle tekoucí řece. Jedno uklouznutí a jste tam, kde jste začali, pokud se neocitnete níže. Proto je tak málo svatých.

Systém Akupunktura pro mysl nemění obsah vaší mysli. Není tu žádný záměr, abyste se dívali na věci z určitého úhlu pohledu. Akupunktura pro mysl spíše mění věci, na které se vaše mysl nalaďuje a kterým věnuje pozornost. Vidíte nové možnosti a zažíváte život jinak. Akupunktura pro mysl rozptýlí negativní filtry pomocí sérií tónů. Pak následují další série tónů, které vás naladí na pozitivní perspektivy. Systém vás pouze nasměruje jiným směrem. Směr energetického proudu, ve kterém plavete, se vlastně změní. Nakonec se přestanete cítit jako oběť životních okolností a také tak sebe už nebudete vidět. Začne se vám otvírat možnost vidět lepší řešení svých problémů, shledávat život přijatelnějším a kráčet kupředu s nadějí a inspirací.

Celý život zažíváme stres. Stres v práci, stres doma, stres ve škole. Tlak docílit něčeho, tlak zavděčit se, tlak vtěsnat vše do našich stále se snižujících časových možností. Cítíte, jak to ve vás někdy bublá a vře? Úplně jako v tlakovém hrnci? Nebylo by příjemné mít vše pod kontrolou? Sebe, své emoce a reakce?

Tak to je přesně to, co vám Akupunktura pro život umožňuje dělat. Měníte se, aniž byste meditovali, nemusíte opakovat žádné nudné věty ani tomu věnovat spoustu tvrdého úsilí. Akupunktura pro mysl používá energii zvuku místo jehel ke stimulaci akupunkturních bodů a tím ovlivňuje vaši mysl. Energie mysli se prolíná s energií naší bytosti. Tím, že se v našem meridiánovém systému uskuteční správné energetické posuny, můžeme přeladit svou mysl. A protože jsou sebeobnovující, změny, které uděláme, vydrží napořád. Úspěšná změna je zaručena tím, jak tóny doslova vypnou naše negativní myšlenky a naladí vás na vyšší frekvence. Tóny, které Akupunktura pro mysl používá, energeticky otevírají a zavírají dveře vnímání a podporují změnu.

Aby byl úspěch jistý, musíte jen upřímně reagovat a poctivě se napojovat na to, jak se skutečně cítíte. Nebudete se muset učit žádný ucelený soubor mentálních cvičení ani trávit hodiny denně v hlubokých meditacích, abyste dosáhli úspěchu. Místo toho můžete používat ověřenou audio technologii, která bezpracně stimuluje akupunkturní body, transformuje vaše vnímání a uvědomování si událostí a dovolí vám se zbavovat věcí, které vás obtěžují. Každý z nás máme své vlastní důvody, proč se chceme změnit. Mohlo by to být proto, že stres z práce se přenáší do našeho soukromí nebo rodinného života a cestou šíří konflikty a disharmonii. Je možné, že se nám náš kdysi vysněný vztah s někým rozpadá přímo před očima, a ať děláme co děláme, nevíme, jak to zastavit a jeho zničení předejít. Víme, že se naše situace dá zlepšit jedině změnou, protože když žádnou změnu neuděláme, půjde vše stále postaru a jen se to bude zhoršovat a zkáza, kterou bychom chtěli zastavit, bude jen pokračovat a bude se stupňovat. Ale změnit se je těžké. Kde začít?

Akupunktura pro mysl poskytuje cestu, která tuto změnu umožní. Bezbolestně a snadno. Do koutů vaší duše vás Akupunktura pro mysl provází slovem, jediné, co je potřeba dělat, je poslouchat a řídit se jednoduchými instrukcemi. Akupunktura pro mysl vám umožní převzít kontrolu a změnit směr. Dovoluje vám změnit negativní, destruktivní reakce, které jsou příčinou mnoha vašich problémů a umožní vám napravit škody, které se staly.

Ti, kdo už dokončili celý sebetransformační kurz Akupunktury pro mysl, uvádějí, že nejčastěji zažívají následující užitky a prospěchy: maximalizuje se vaše štěstí a pocit pohody, odstranění pocitu “vystresovanosti”, úzkosti, obav, smutku a pocitu bezmoci. Zvyšení sebedůvěry a vašeho přijímání druhých, vaší otevřenosti novým nápadům a lidem. Zlepšují se vztahy a důvěrná přátelství v rodině, s přáteli a kolegy na pracovišti. Zvyšuje se vaše schopnost soustředit se a zlepší se vlastní výkonnost.

Pokud máte problém věřit, že vše co jste teď četli je možné, zkuste si udělat první zkušenost, nic tím neriskujete a je to zadarmo.

Lekci zdarma najdete na: https://​www​.acupuncture4themind​.com/​c​z​/​n​e​w​_​u​s​e​r​0​1​.​php

Zkušenost je vždy lepší než slova nebo obrázky. Ať váš zážitek vás dovede k lepšímu životu.“ 

Zdroj: http://​www​.acupuncture4themind​.com/​c​z​/​b​a​c​k​g​r​d​I​n​f​o​.​php

Odkazy

Pokud Vás téma zaujalo, více se můžete dozvědět na www​.aft​-terapie​.cz nebo na www​.the​-tree​-of​-life​.com a http://​www​.acupuncture4themind​.com/​c​z​/​b​a​c​k​g​r​d​I​n​f​o​.​php


Odkazy

Shluk štítků

Základní informace