REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ

…nová forma léčení, která jde za formule, techniky a mantry, se kterými jsme na této planetě museli pracovat až doteď” (Richard Gerber, M.D., autor knihy Vibrational Medicine)

REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ — THE RECONNECTIVE HEALING® - je nové, všeobsažné spektrum léčení.

REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ probíhá v rovině přenášení Světla a Informací a znovupropojuje celou vaši bytost i na těch nejjemnějších úrovních s léčivými frekvencemi Vesmíru, a vrací nás do stavu harmonie. Vrací nás k našemu původnímu potenciálu. Spojí nás s frekvencemi, které jsou tady pořád a udržují svět v harmonii. Když je tělo ucítí, tak se na ně během  naladí a léčení pokračuje i poté, co odejdete. REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ není pouze fyzické, pouze mentální, pouze emocionální, ale je to léčení, která obsahuje evoluci vašeho samotného bytí a vaší esence. Jakmile jste zažili sezení Rekonektivního léčení vlastníte svoji změnu, své léčení, svoji evoluci.

REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ nejenom obsahuje, ale také přesahuje všechny známé techniky a jejich omezení. Je zcela odlišné od Reiki, Johre Reiki, Jin Shin, chi kung nebo jakékoliv jiné léčitelské techniky, která byla kdy známá. Tato metoda bývá velice často spojena s nejnovějšími poznatky kvantové fyziky a dalších moderních výzkumů — věda.

Z celého světa přicházejí zprávy o vyléčení z vážných onemocněni včetně rakoviny, nemocí souvisejících s AIDS, epilepsie, syndromu chronické únavy, roztroušené sklerózy, revmatismu a osteoartritidy, mozkové obrny a mnoha mentálních a emocionálních postižení. Po rekonektivním léčení se zvyšují nejen fyzické, ale i mentální a duchovní schopnosti .

REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ lze aplikovat nejen u lidí, ale zvířat a rostlin. Jedna malá perlička: v USA prý bylo zakázáno THE RECONNECTIVE HEALING® u dostihových koní, protože je považováno za doping.

Pokud máte štěstí, přijde vaše léčení ve formě, kterou očekáváte. Pokud máte opravdové štěstí, přijde vaše léčení ve formě, o které jste ani nesnili — v takové, kterou má Vesmír na mysli právě pro Vás.” ()

Někdy proběhne vyléčení během jediného sezení rekonektivního léčeni — THE RECONNECTIVE HEALING®, někdy je zapotřebí více sezení a čas, než se léčení a změny projeví. To, co vyžaduje “čas”, je, abyste se “rozhodli” přijmout léčení.

Obecně se doporučují tři sezení REKONEKTIVNÍHO LÉČENÍ. Z vlastní praxe vím, že každé léčení je jiné, často se však něco obzvlášť speciálního stává během druhého nebo třetího sezení. Pokud se objeví nová situace nebo pokud jste po svých sezeních zažívali jasné, rozeznatelné a neustálé zlepšování a máte pocit, že je ještě prostor k dalšímu zlepšení, můžete si domluvit další setkání.


Shluk štítků

Základní informace